กสทช.ตั้งคณะทำงานขอคืนคลื่น นำมาประมูลใหม่ ประเดิม 2600 MH% ของ MCOT

 กสทช.ตั้งคณะทำงานเรียกคืนคลื่นฯ มีกำหนดเวลาทำงาน 30 วัน ก่อนเข้าสู่กระบวนการเรียกคืนคลื่นต่อไป ประเดิมคลื่น 2600 MHz ของ MCOT เพื่อนำมาจัดสรรใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561 สำนักงาน กสทช.ได้แต่งตั้งคณะทำงานเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น หลังจากประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ดังกล่าว มี พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และ นายพลเดช ปิ่นประทีป กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด ดีอี) เป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อจะทำหน้าที่จัดทำรายงานวิเคราะห์การเรียกคืนคลื่นความถี่ ว่าจะเรียกคืนคลื่นความถี่ย่านไหน เป็นจำนวนเท่าไหร่ จัดทำแผนเรียกคืนคลื่นความถี่เพื่อนำมาจัดสรรใหม่
          รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาประเมินมูลค่าคลื่น ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือสถาบันวิจัยของรัฐ หรือสถาบันวิจัยที่ไม่แสวงหากำไร อย่างน้อย 3 หน่วยงาน มาทำการประเมินมูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ที่ถูกเรียกคืนคลื่นความถี่
          หลังจากนั้นจะนำผลการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ จาก 3 หน่วยงานมารายงานให้คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจาก 1. สำนักงาน กสทช. 2. กระทรวงการคลัง 3. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 4. สำนักงานอัยการสูงสุด 5. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 6. สำนักงบประมาณ และ 7. สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะพิจารณาว่ามูลค่าการเรียกคืนคลื่นความถี่และการทดแทน ชดใช้ หรือจ่ายค่าตอบแทนเหมาะสมหรือไม่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 30 วัน ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวต่อไป
          “การดำเนินงานของสำนักงาน กสทช.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการครั้งแรกตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกคืนคลื่นความถี่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า หรือนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้น เพื่อนำเอาคลื่นความถี่อันเป็นสมบัติของชาติมาให้ประโยชน์ให้คุ้มค่าที่สุด” นายฐากร กล่าว
          สำหรับระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดเพื่อเรียกคืนคลื่นความถี่ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน หลังจากนั้น สำนักงาน กสทช.จะนำคลื่นความถี่ที่เรียกคืนกลับมาไปประมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
          ก่อนหน้านี้ นายฐากร กล่าวว่า คลื่นความถี่ที่จะเรียกคืนเพื่อนำมารองรับเทคโนโลยี 5G เช่น คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หรือ MCOT คลื่นความถี่ย่าน 3400-3800 MHz ซึ่งปัจจุบัน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ใช้งานอยู่ คลื่นความถี่ย่าน 26-28 GHz ปัจจุบันไม่มีผู้ใช้งานในย่านนี้ และคลื่นความถี่ย่าน 470 MHz