"นที"ให้ความหวังทีวีดิจิทัล"รอด"

ฟันธง!ปี63ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล-ค่าเช่า
          "นที"ให้คำมั่นปี 63 ทีวีดิจิทัล ไม่ต้องจ่ายค่าประมูล 2 งวดสุดท้ายไม่ต้องจ่ายค่าเช่าโครงข่ายไม่ต้องจ่ายค่ามัสต์แครีตลอดใบอนุญาตวงเงิน 47,000 ล้านบาทเพื่อหวังปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี 5 จี
          พ.อ.นทีศุกลรัตน์รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เปิดเผยหลังการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีดิจิทัล 20 ช่องผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิทัล(MUX )ผู้ประกอบ-การโทรคมนาคมว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลด้วยการสนับสนุนค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัล,ค่าใช้จ่ายตามประกาศกสทช.เรื่องหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปหรือมัสต์แครีตลอดอายุใบอนุญาตหรือสิ้นสุดปี 2572 และค่าประมูลทีวีดิจิทัลที่เหลือ 2 งวดสุดท้ายคาดว่าจะเริ่มสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไปซึ่งสอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จะสิ้นสุดการช่วยเหลือในปี 2562
          สำหรับเงินที่จะนำมาช่วยเหลือผู้ประกอบ-การทีวีดิจิทัลนั้นเป็นเงินที่ได้รับจากการประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งกสทช.จะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และกติกาการเรียกคืนคลื่น700เมกะ-เฮิรตซ์ คาดว่าเดือน ก.พ.-มี.ค.2562 จะมีความชัดเจนเพื่อนำเสนอให้บอร์ดกสทช.พิจารณาอนุมัติและนำไปสู่การเปิดประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ได้ในไตรมาส 2-3 ของปี 2562 ส่วนหลักเกณฑ์การประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์นั้น
          คาดว่ากลางปี 2562 ก็จะมีความชัดเจนเช่นกันซึ่งก็ต้องกำหนดราคาเริ่มต้น ระยะเวลาการชำระเงินที่สมเหตุสมผลด้วยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการโทรคมนาคมด้วยถือเป็นการช่วยเหลือทั้งอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลและอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
          "เงินที่จะนำมาสนับสนุนช่วยเหลือทีวีดิจิทัลเป็นการดำเนินการตามกฎหมายพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทร-คมนาคม พ.ศ.2556 (พ.ร.บ.กสทช.) 2 ที่ระบุไว้ตั้งแต่เริ่มต้นว่า เงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิทัล 50,080 ล้านบาทนั้น นำส่งเข้ากองทุนพัฒนาและวิจัยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ(กทปส.)แล้วเงินช่วยนี้จะต้องนำมาพัฒนากิจการโทรทัศน์ในช่วงการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิทัลในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจ แต่เมื่อ กสทช.ได้นำเงินส่วนนี้ส่งเป็นรายได้แผ่นดินไปกสทช.ก็ต้องหาวิธีการและเงินที่มาจากทรัพย์สินที่มีอยู่ของทีวีดิจิทัลคือคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ มาประมูล เมื่อได้เงินมาก็ต้องนำมาสนับสนุนคืนให้กับทีวีดิจิทัลถือเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้ว"
          พ.อ.นที กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลอุตสาหกรรมโทคมนาคมต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วดังนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องมาร่วมกันพิจารณาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมร่วมกันให้อุตสาหกรรมอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค 5 จีรวมถึงรองรับนโยบายไทยแลนด์4.0เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืน
          ด้านนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่จำกัด(มหาชน)ผู้ถือหุ้นในสถานีโทรทัศน์ช่องวันและช่องจีเอ็มเอ็ม 25 กล่าวว่าหวังว่ามาตรการของกสทช.จะสำเร็จเพราะคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์เป็นทรัพย์สินของทีวีดิจิทัล เมื่อคืนให้ กสทช. นำไปประมูลเงินที่ได้ก็ต้องมาชดเชยให้ทีวีดิจิทัลด้วย
          นายเขมทัตต์ พลเดช ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)กล่าวว่า อสมทเป็นทั้งผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายทีวีดิจิทัล และผู้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัลช่อง 30 เห็นด้วยกับมาตรการ กสทช.แต่ต้องรอดูรายละเอียดของแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนก่อนหากสามารถดำเนินการได้จริงเชื่อว่าจะทำให้ธุรกิจทีวีดิจิทัลอยู่รอดได้เพราะไม่ต้องจ่ายค่าประมูลที่เหลือ 2  งวดไม่ต้องจ่ายค่าเช่าโครงข่ายและไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตามมัสต์แครี ก็จะทำให้ต้นทุนลดลง
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับวงเงินค่าประมูลที่เหลือ 2 งวดสุดท้ายวงเงิน 15,000 ล้านบาทค่าเช่าโครงข่ายทีวีดิจิทัลปีละ 2,500 ล้านบาทค่าใช้จ่ายมัสต์แครีปีละ 700 ล้านบาท หากกสทช.จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายดังกล่าวตั้งแต่ปี 2563 จนสิ้นสุดใบอนุญาต 2572 หรือเป็นระยะเวลา 9-10 ปีคิดเป็นเงิน 43,000-47,000 ล้านบาท.