"เน็ตประชารัฐ"ใชังานทะลุ 22ล้านครั้ง

กรุงเทพธุรกิจ "ดีอี" คุยโปรเจคเน็ตประชารัฐ ครอบคลุม 24,700 หมู่บ้าน มีการติดตั้งไวไฟเสร็จเรียบร้อย ยอดลงทะเบียนสมัครมากถึง 4.4 ล้านราย เกิดการใช้งานแล้ว 22 ล้านครั้ง
          นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ เปิดเผยว่าโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้าน ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นโครงข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงดีอีเป็นเจ้าของมีระยะทางโครงข่าย ถึง 109,467 กิโลเมตร เพื่อสร้างโอกาสให้กับภาคประชาชน ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ในการ เข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และบริการต่างๆ ได้อย่าง ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
          โดยการดำเนินการประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1.การติดตั้งขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (เอฟทีทีเอ็กซ์) ที่ระดับความเร็ว ไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps เป็นโอเพ่น แอ็คเซ็ส เน็ตเวิร์กเพื่อให้ผู้ให้บริการไม่ต้อง จ่ายค่าใช้ หรือค่าเชื่อมต่อ เป็นการลดต้นทุนอันจะเป็นประโยชนกับประชาชนในพื้นที่โครงการเน็ตประชารัฐที่จะสามารถใช้บริการได้ในราคาที่เหมาะสม และ 2.การติดตั้งให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง โดยไม่คิดค่า ใช้บริการอย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 จุด รวมจำนวน 24,700 จุด ที่ระดับความเร็วไม่ต่ำกว่า 30 Mbps/10 Mbps
          สำหรับ บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (ไวไฟ เน็ตประชารัฐ) ปัจจุบันมี ประชาชนสมัครกว่า 4,442,000 ราย เข้าใช้งาน แล้วกว่า 22,000,000 ครั้ง โดยจุดติดตั้งให้บริการ จะเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้าน เป็นสถานที่สาธารณะที่ประชาชนในหมู่บ้านสามารถ เข้าใช้ได้สะดวกและปลอดภัย สำหรับระยะรับสัญญาณบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ขึ้นกับอุปกรณ์ที่ใช้งาน อาทิ โทรศัพท์มือถือ- แทบเล็ต ใช้ได้ไกลจากจุดติดตั้งไวไฟ ประมาณ 20-30 เมตร และโน๊ตบุ๊ค ใช้ได้ไกลจากจุดติดตั้งไวไฟประมาณ 50-80 เมตร รวมถึงขึ้นกับภูมิประเทศสิ่งกีดขวางบดบัง อาทิ ต้นไม้ หรืออาคารบ้านพัก โดยระยะเวลาให้เปิดใช้งานขึ้นกับ ความสะดวกในการใช้งานของแต่ละประชาคมในท้องถิ่น
          "เพื่อให้ประชาชนได้ใช้งานตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงดีอีได้ประสานไปยังกระทรวงมหาดไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ และบมจ.ทีโอที เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในกรณีที่ชุมชนขอย้ายจุดบริการไวไฟเน็ตประชารัฐ โดยต้องเป็นความสมัครใจของสมาชิกในหมู่บ้านที่เห็นพ้อง ต้องกัน ซึ่งปัจจุบันย้ายจุดติดตั้งแล้วจำนวน 37 แห่ง"