CATหนุนภูเก็ตนำระบบสมาร์ตแทร็กกิ้งจัดการ นักท่องเที่ยวปลอดภัย

CAT หนุนภูเก็ตนำระบบสมาร์ตแทร็กกิ้ง บูรณาการระบบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบ Command Center ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นการท่องเที่ยวทะเลอันดามัน พร้อมผลักดันขยายการใช้งานครบกลุ่ม 6 จังหวัดอันดามัน
          นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้าเขตใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ได้นำทีมงานร่วมกับพันธมิตรนำเสนอโครงการบริหารจัดการแบบ Command Center เพื่อจัดระเบียบรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทั้งทางบก และทางทะเลในฝั่งอันดามัน ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ
          โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว พร้อมผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่นทุกภาคส่วนภูเก็ตกลุ่มจังหวัดอันดามัน เข้าร่วมการสัมมนา ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18  จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา
          สำหรับการบริหารจัดการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบ Command Center มุ่งเน้นใช้อุปกรณ์ IoT ระบบแทร็กกิ้งอัจฉริยะ โดยสื่อสารผ่านโครงข่าย LoRa ในรูปของริสต์แบนด์และเสื้อชูชีพ ทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์กลางที่บูรณาการข้อมูลและความร่วมมือทุกภาคส่วน เช่น ระบบลงทะเบียนนักท่องเที่ยวโดยสแกนหนังสือเดินทางบันทึกข้อมูลในอุปกรณ์ริสต์แบนด์
          รวมไปถึงการตรวจสอบนักท่องเที่ยวก่อนเดินทางทางทะเลด้วยริสต์แบนด์และกล้อง CCTV, การติดตามในทะเลด้วยเสื้อชูชีพ LoRa Life Jacket  ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลกับนักท่องเที่ยวและติดตามอำนวยความสะดวก พร้อมประสานความช่วยเหลือได้ตลอดเวลา
          ทั้งนี้ กลุ่มเอกชนและภาคส่วนต่าง ๆ ได้ตื่นตัวกับปัญหาด้านความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงและเชื่อว่าการใช้ระบบ Command Center ดังกล่าว จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาอย่างตรงจุดและฟื้นความมั่นใจการท่องเที่ยวได้ โดยเตรียมผลักดันเป็นรูปธรรมและขยายผลใช้งานเพื่อความปลอดภัยให้ทั่วถึงทั้งพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และทะเลบริเวณอ่าวพังงาทั้งหมด เกาะยาว เกาะพีพี เกาะราชา ทั้งอุทยานทางทะเลอีกหลายแห่ง คาดว่าจะสามารถเริ่มต้นระบบที่จังหวัดภูเก็ต และกระบี่ก่อนขยายผลใช้งานให้ครบทั้งกลุ่ม 6 จังหวัดอันดามันต่อไป