DTACคาดปี62ผลงานสดใส เตรียมทดสอบ5Gต้นปีหน้า

 “ดีแทค” คาดปี 62 ผลงานโตสดใส เตรียมประกาศแผนงานอย่างทางการ หลังประชุมผู้ถือหุ้น มี.ค. 62 พร้อมเตรียมทดสอบ 5G ต้นปีหน้า ส่วนเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ได้ผู้ชนะเลิศจาก จ.สุพรรณบุรี
          นางอเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC เปิดเผยว่า ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทหมดสัญญาสัมปทานบนคลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่น 850 MHz กับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ดังนั้นปีนี้อาจไม่ใช่ปีที่ดีของบริษัท แต่ถือเป็นปีที่บริษัทเตรียมความพร้อมสำหรับปี 2562
          โดยแผนการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทจะประกาศอย่างเป็นทางการ หลังจากประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือน มี.ค. 2562 ซึ่งเชื่อว่าในปีหน้าจะเป็นปีที่ดีของบริษัท หลังจากขณะนี้บริษัทได้คลื่นความถี่ 1800 MHz และคลื่นความถี่ 900 MHz แล้ว
          ส่วนแผนการทดสอบ 5G ของบริษัทนั้น ขณะนี้บริษัทได้ยื่นเรื่องขออนุญาตทดสอบ 5G กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ไปแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของกสทช. โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการทดสอบ 5G ได้ในช่วงต้นปี 2562 ซึ่งจะเป็นการทดสอบจริงกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การเกษตร
          ทั้งนี้ บริษัทในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต มุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างศักยภาพสังคมตามวิสัยทัศน์ Empowering societies อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เอสเอ็มเอส โมบายล์แอปพลิเคชัน การตลาดออนไลน์ ตลอดจนเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง IoT และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะช่วยให้เกษตรกรเผชิญหน้าการความท้าทายต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น
          สำหรับปี 2561 โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน” โดยผลการตัดสินเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดในปีนี้ ผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.พิมพ์วรัตน์  เรืองประชา เกษตรกรผู้บุกเบิกการปลูกพืชเมืองหนาวทั้งสตรอว์เบอร์รีและหม่อนในพื้นที่เขตร้อนอย่าง จ.สุพรรณบุรี ด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัยทางการเกษตรจากสถาบันวิจับเกษตรดอยปุย สร้างความตื่นตาให้กับชุมชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว พร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนวัตวิถี ไร่พิมพ์วรัตน์ สร้างรายได้ให้ชุมชน เป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความคิดต่าง
          ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ น.ส.ลลิดา คำวิชัย เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จ.สระแก้ว ในนาม “ไร่ ณ ชายแดน” ผู้นำในการรวมกลุ่มและพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงแก้วขมิ้นไร้สารเคมี ยึดหลักการตลาดนำการผลิต และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายอาญาสิทธิ์ เหล่าชัย เกษตรกรนาข้าว “อารยะฟาร์ม” จ.ร้อยเอ็ด ผู้นำความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ พลิกฟื้นผืนนาจากเกษตรเคมีสู่เกษตรอินทรีย์