มาลีเสริมเทคโนโลยีมุ่งสมาร์ทออฟฟิศ

โพสต์ทูเดย์ - มาลีกรุ๊ปเดินหน้าปรับระบบไอทีในองค์กร ทั้งการสั่งซื้อ จัดซื้อ เผยลดใช้กระดาษกว่า 70%
          นายสุรเดช ศรีสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท มาลี กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากการเข้ามาของเทคโนโลยีสมัยใหม่ส่งผลให้ทีมผู้บริหารบริษัทมองหาแนวทางการทำงานในรูปแบบใหม่ ด้วยดิจิทัลไลเซชั่นให้กับระบบหน้าบ้านของมาลี โดยนำระบบ SAP Document Access by OpenText เข้ามาใช้เพื่อปรับระบบหน้าบ้านให้เป็นสมาร์ทออฟฟิศ
          ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวจะช่วยในการทำงาน การจัดการรูปแบบใหม่ให้ง่าย สะดวก สบาย และรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งการใช้งานนี้ตอบโจทย์กับความต้องการ คือ กระบวนการสั่งซื้อเงินสด OTC (Order To Cash) และกระบวนการจัดซื้อ PTP ( Procure To Pay) ซึ่งในการทำงานแต่ละครั้งจะใช้กระดาษจำนวนมากถึง 10 แผ่น/รายการ
          "เมื่อใช้ระบบ SAP Document Access by Open Text สามารถลดการใช้กระดาษให้เหลือแต่เอกสารที่จำเป็นเพียง 3 แผ่น เช่น เอกสารทางราชการ ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้กระดาษได้กว่า 50% อีกทั้งเมื่อรวมกับการทำงานในระบบไอทีระบบอื่นๆ ด้วย พบว่าสามารถลดกระดาษได้มากถึง 70% ทำให้ลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนให้แก่บริษัท ลดขั้นตอนและความยุ่งยากเกี่ยวกับเอกสารการจัดเก็บไฟล์ให้สะดวกต่อการใช้งาน และยังทำให้พนักงานเองสามารถนำเวลาที่เหลือไปสร้างสรรค์การทำงานอื่นๆ ได้" นาย สุรเดช กล่าว
          นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงปัจจัยสู่ความสำเร็จในการพัฒนาระบบไอทีของบริษัทว่าจะประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ 1.ทีมบริหารที่มีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุน การเปลี่ยนแปลงการทำงาน หรือผู้ ริเริ่มนำความก้าวหน้าและความสำเร็จมาสู่องค์กร รวมถึงทิศทางของการทำงานขององค์กร
          สำหรับปัจจัยที่ 2 ผู้นำโครงการที่ ต้องมีทักษะสำคัญ คือ การถ่ายทอดข้อมูล การวางแผน การจัดการกับปัญหา สามารถตัดสินใจและให้คำแนะนำการแก้ไขปัญหาได้ สามารถโน้มน้าวให้ผู้ใช้งานรู้สึกถึง การเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าและทำให้เกิดการยอมรับในหมู่ผู้ใช้งาน และปัจจัยที่ 3 ผู้ใช้งานที่ประสานสอดคล้องกับทีม ที่ปรึกษาในร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์ โดยได้บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง มาเป็นที่ปรึกษาให้แก่บริษัท
          สำหรับในอนาคต บริษัท มาลี กรุ๊ป ยังคงมุ่งเดินหน้าสู่การปรับองค์กรให้เป็นดิจิทัลอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าองค์กรสามารถลดต้นทุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างแท้จริง