"ดีป้า"จับมือญี่ปุ่นทำจีทูจี"ไอโอที"

ดึงพัฒนาไอโอที  ตั้งแล็บศึกษาในไทย
          กรุงเทพธุรกิจ"ดีป้า" หารือมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่นหวังสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีไอโอทีระหว่างประเทศ สนับสนุนการลงทุน ไปจนถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี พร้อมเสนอตั้งดิจิทัลแล็บด้านไอโอที ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งใหม่ เผยแผนเปิดรับบริษัทเอกชนร่วมสร้างกำลังคน ด้านเทคโนโลยีในไทย โดยให้เด็กผู้รับทุนศึกษา ผ่านการทำงานจริงแทนการเรียนในห้อง
          นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) กล่าวว่า ดีป้าได้ประสานความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าพบ กับ ศาสตราจารย์จุน มูไร คณบดี Graduate School of Media and Governance มหาวิทยาลัยเคโอ และเป็นประธานสมาคมอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) คอซัลเตียม ของประเทศญี่ปุ่น ที่เป็นการรวมกันของ เครือข่ายผู้พัฒนาไอโอที กว่า 3,000 ราย โดยมี แนวคิดการร่วมมือระหว่างประเทศไทย  และประเทศญี่ปุ่น ด้านการพัฒนาไอโอที ซึ่งในอนาคตจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น
          ทั้งนี้ ได้มีการเสนอให้ความร่วมมือทางวิชาการและการสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยจะ จัดงาน Thailand-Japan IoT Conference ขึ้นในต้นปีหน้า รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอโอที ทั้งของไทยและของญี่ปุ่น แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน หรือแม้แต่การ จับคู่ร่วมลงทุนระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น ในเบื้องต้น ได้หารือว่าความร่วมมือนี้ถือเป็นความร่วมมือ ระหว่างประเทศ ทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น(จีทูจี) ทางดีป้าเองก็ได้เตรียมนำส่ง รายงานให้แก่นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)ยื่นเข้าเป็นวาระในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป
          สำหรับอีกหัวข้อการพูดคุยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมทำหลักสูตร โดยทางญี่ปุ่น ขณะนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยี เตรียมรับกับยุคสังคม ผู้สูงวัย (Ageing Society) เช่น การเปิดอบรมควอนตัม คอมพิวติ้ง(Quantum Computing) ให้กับผู้สูงวัย หรือการนำผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่เกษียณอายุแล้วมาเพิ่มเติมความรู้ใหม่ เพื่อกลับมาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ซึ่งการร่วมมือด้านทำหลักสูตรร่วมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในยุคสังคมผู้สูงวัยเช่นกัน ที่จะได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีกับญี่ปุ่น
          นอกจากนี้ ทางดีป้าได้เสนอให้ทางญี่ปุ่นมาตั้งไอโอทีแล๊ปที่ ชั้น 2 ของ อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แห่งใหม่ ย่านลาดพร้าว ซึ่งการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ด้วย ซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของเวอร์ชวล แล็บ(Virtual Lab) เพื่อร่วมทำวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน ไอโอที อีกทั้งสำนักงานแห่งใหม่นี้จะเป็น จุดรับบริการสมาร์ทวีซ่า และรับรองเรื่องการเสียภาษีของนิติบุคคลและนักวิจัยต่างชาติด้วย
          เขากล่าวว่า ได้หารือถึงความร่วมมือในการนำเทคโนโลยีไอโอทีไปใช้จริงในภาคส่วน ต่างๆ ที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมสุขภาพเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงวัย ความร่วมมือด้านการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลของประเทศไทย
          นอกจากนี้ มุ่งสร้างคนไอทีจากนักเรียนหลักสูตรใหม่ โดยดีป้าได้จัดทำโครงการหลักสูตรทักษะวิชาชีพตามประสบการณ์ (Profressional Skill Program based on Experience) ที่ร่วมกับเอกชนของไทย มอบทุนให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยปรับ รูปแบบการศึกษาจากเรียนในห้องมาเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง เด็กที่เข้าร่วม โครงการจะได้ทำงานรับเงินเดือนจริงในบริษัทเอกชน แทนการเรียนในมหาวิทยาลัย
          โดยในระยะแรกนี้ ทางดีป้านำร่อง 20 ทุน ทุนละ 1 ล้านบาท และ เอกชน อีก 1 ล้านบาท รวมทุนละไม่เกิน 2 ล้านบาท ระยะเวลา 3-4 ปี ซึ่งทางเอกชนจะเป็น ผู้คัดเลือกเด็กจบมัธยม หรือ ปวช. ที่มีความสามารถทางเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมเมอร์, นักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์(เอไอ), ไอโอทีมาฝึกฝนเพี่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคตมาเข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการแรกจะเป็นโครงการพัฒนานักประดิษฐ์หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล

          บรรยายใต้ภาพ 
          ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์