ททท.เปิดตัวสมาร์ทดาต้าแชร์ท่องเที่ยว

โพสต์ทูเดย์ - ททท.ผุดสมาร์ทดาต้าเชื่อมข้อมูลด้านการท่องเที่ยว หวังระยะยาวสร้างแพลตฟอร์มเทียบ OTA
          นายยุทธศักดิ์  สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.เปิดตัวโครงการ Tourism Smart Data, The time is now เพื่อช่วยให้เกิดการบริหาร ข้อมูลขนาดใหญ่ (บิ๊กดาต้า) เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หน่วยงานจัดทำบิ๊กดาต้า และนำมาใช้วางแผนด้านการตลาดของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานราชการอื่น ประชาชน และเอกชนเข้าถึงได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
          ปัจจุบัน ททท.ให้ความสำคัญกับข้อมูลโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพราะเข้าถึงพฤติกรรมผู้บริโภค มุ่งใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งสำคัญคือการกระจายรายได้ให้กับประชาชนฐานราก ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ผ่าน http://smartdata.tourismthailand.org.  ซึ่งมีแนวคิดอยากให้โครงการ Tourism Smart Data, The time is now มีแพลตฟอร์มเหมือนออนไลน์ทราเวลเอเย่นต์ หรือ OTA ที่ช่วยส่งเสริมด้านการทำตลาดของธุรกิจท่องเที่ยว
          อย่างไรก็ตาม ปี 2561 ตั้งเป้าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติไว้ 38 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศ 2 ล้านล้านบาท