คอลัมน์ Think Out: "เดลล์ฯ"ผนึกไอเน็ตลุยบริการคลาวด์

นายอโนทัย เวทยากร รองประธานบริหาร เดลล์ อีเอ็มซี ภูมิภาคอินโดจีน กล่าวว่า แต่งตั้ง บมจ. อินเทอร์เน็ต ประเทศไทยจำกัด หรือ ไอเน็ต เป็นพันธมิตร ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Provider ; CSP) รายแรกในไทย เพื่อนำเสนอบริการคลาวด์แบบครบวงจร รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานไอที รูปแบบอินฟราสตรักเจอร์แอสอะเซอร์วิส และแพลตฟอร์มแอสอะเซอร์วิส ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้ง บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถเพิ่มคุณค่าสูงสุดให้กับระบบนิเวศ ด้านไอทีในสภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์ ได้อย่างเต็มรูปแบบ
          นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ บมจ.อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย กล่าวว่า การให้บริการเมื่อมีการผสานเข้ากับโซลูชั่นระบบโครงสร้าง พื้นฐานของเดลล์อีเอ็มซีที่มีประสิทธิภาพสูง น่าเชื่อถือ รวมถึงระบบสตอเรจ จากวีเอ็มแวร์ ที่กำหนดการทำงานด้วยซอฟต์แวร์แบบไฮเปอร์คอนเวิร์จแล้ว เชื่อมั่นว่าจะสามารถให้บริการโซลูชั่นคลาวด์แบบแอสอะเซอร์วิสได้ครบวงจร และช่วยให้องค์กรธุรกิจปฏิรูปไอทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ