คลังคลอดเกณฑ์ ICO portal สิ้นปีนี้

ผู้จัดการรายวัน360 - เลขาธิการ ก.ล.ต. เผยหารือร่วมกระทรวงการคลัง คาดกำหนดเกณฑ์มาตรการ ICO portal, Exhange และ Dealer ได้ข้อสรุปในธันวาคมปีนี้ แนะนักลงทุนพิจารณาลงทุน ICO แจงที่ผ่านมีความเสี่ยงสูง ล้มเหลวเกิน 90% นักลงทุนโดนหลอกต้มตุ๋นตกเป็นเหยื่อจำนวนมาก
          นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวถึงเกณฑ์ข้อกำหนดในการระดมทุนผ่านเหรียญดิจิทัลหรือ cryptocurrency ในรูปแบบดิจิทัล โทเคนของไทย ซึ่งอยู่ในกระบวนการกำหนดเกณฑ์พิจารณาของกระทรวงการคลัง โดยคาดว่ากระทรวงการคลังจะอนุมัติให้ผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตสามารถประกอบธุรกิจ ICO portal, Exhange และ Dealer สามารถแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ภายในเดือน ธันวาคม 2561 นี้
          "หากกฎเกณฑ์ต่างๆ แล้วเสร็จ จะสามารถอนุมัติให้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถระดมทุนผ่าน ICO ได้ ส่วนผู้ประกอบการกระดาน Exchange อยู่ก่อนแล้ว ต้องยื่นขอใบอนุญาตจาก  ก.ล.ต. ก่อนตามกระบวนการด้วยเช่นกัน ซึ่งกระดานเทรดที่ได้ยื่นข้อได้มีการประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้"
          อย่างไรก็ตาม  การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล Cryptocurrency หรือ ICO จากที่ผ่านมา แม้มีโอกาสได้ผลตอบแทนในระดับสูง แต่ก็มีความผันผวนสูงด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากส่วนมากเป็นการระดมทุนสำหรับโครงการในอนาคตซึ่งไม่มี track record อีกทั้งเป็นการระดมทุนจากบริษัทสตาร์ทอัป ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาล้มเหลวมากกว่า 90% ซึ่งมีนักลงทุนที่โดนหลอกลวงเข้าไปตกเป็นเหยื่อ สูญเสียเงินเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ดี หลังประกาศการระดมทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลในราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีการอนุญาตให้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ ICO
          โดย ก.ล.ต.มองว่าการลงทุนในกองทุนรวม เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุน เนื่องจากกองทุนรวมมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และการบริหารการลงทุนโดยมืออาชีพจากผู้จัดการกองทุน รวมไปถึงมีการปรับพอร์ตการลงทุนอย่างเหมาะสมอยู่สม่ำเสมอ.