กสทช.ไขปมเหตุตั้งเสามือถือ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. )เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช.ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระดับโลกว่าด้วยนโยบายด้านสุขภาพและการวิจัยเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ย.61 เพื่อรายงานสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของประเทศไทยให้ที่ประชุมรับทราบว่า ขณะนี้มีประชาชนคนไทยวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพจากการตั้งเสาสัญญาณมือถือ โดย กสทช.ได้รวบประเด็นข้อห่วงใย และความกังวลจากผลกระทบการตั้งเสาสัญญาณมือถือ อาทิ นอนไม่หลับ เป็นมะเร็ง เป็นต้น
          "จากนั้นจะเข้าพบกับผู้แทนองค์การอนามัยโลก เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวเพื่อให้ได้ความชัดเจนว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การตั้งเสาสัญญาณมือถือมีผลต่อสุขภาพจริงหรือไม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ โดยหลังจากได้ทราบข้อมูล กสทช.จะเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบเพื่อการขยายโครงข่ายในประเทศไทยจะได้เดินหน้าต่อไปขยายโครงข่ายโทรคมนาคมครอบคลุมทั่วประเทศ"
          ด้าน น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เผยว่า ที่ประชุมคณะทำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5 จี มีความเห็นร่วมกันในการตั้งกลุ่ม 5 จี Alliance ของประเทศไทย และเห็นชอบให้สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการหารือกับผู้เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นมีการพิจารณาทดสอบ 5 จี ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 5 จี Testbed Lab และ 5 จี Field  Trial โดยมีกรณีศึกษาสำหรับอุตสาหกรรมที่เป็นไปได้ อาทิ สมาร์ทโลจิสติกส์ และสมาร์ท เฮลแคร์ เป็นต้น.