"ดีป้า"จับมือ"กทท."เนรมิตแหลมฉบังเป็นท่าเรืออัจฉริยะ

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) เปิดเผยว่า ดีป้า  จับมือกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) พัฒนาแหลมฉบังให้เป็นท่าเรืออัจฉริยะ ในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาค ตะวันออก หรือโครงการ สมาร์ท ซิตี้ อีอีซี
          ทั้งนี้จะนำระบบรถบรรทุกอัจฉริยะ และกระบวนการจัดการรถขนส่งตู้สินค้า การเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการเทอร์มินัล ของท่าเรือต่างๆ ในบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง การ เชื่อมต่อระบบตารางเรือกับระบบ National Single Window (NSW) ของกรมศุลกากร
          ทั้งนี้หาก โครงการพัฒนา ยกระดับท่าเรือแหลมฉบังและ สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบังได้ รวมถึงลดการใช้พลังงาน เนื่องจากการรอคิวของรถบรรทุกได้มากกว่า 700 ล้านบาทต่อปี ลดปริมาณ รถหัวลากเที่ยวเปล่า อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ นำเข้า และส่งออก ของท่าเรือแหลมฉบังได้อีกด้วย รวมถึงยังก่อให้เกิดมูลค่าที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท