กรมพัฒน์เปิดช่องธุรกิจดิจิทัล ใช้รหัสเดียวเข้าถึงบริการรัฐ

 โพสต์ทูเดย์ - กรมพัฒน์ สร้าง Username ให้นิติบุคคล รหัสเดียวเข้าถึงทุกบริการออนไลน์ เพิ่มโอกาสจับคู่ธุรกิจ
          นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรม พัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ผู้ประกอบธุรกิจมีแนวโน้มที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการธุรกิจให้คล่องตัวมากขึ้น เช่น การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์ การใช้แอพพลิเคชั่น ในการช่วยทำบัญชี การบริการด้านโลจิสติกส์ การค้นหาข้อมูลคู่ค้า เป็นต้น
          ทั้งนี้ กรมได้ขอความร่วมมือจาก ผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่
          ให้กรอกอีเมลของนิติบุคคลที่สามารถติดต่อได้ทันที โดยกรมจะจัดส่งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) โดยใช้รหัสนี้เพียงรหัสเดียวก็สามารถเข้าใช้งานบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมได้ทั้งหมด
          "ที่ผ่านมากรมได้เปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ และสร้างฐานข้อมูลนิติบุคคลให้เข้าสู่ระบบดิจิทัลพร้อมที่จะเป็นคลังข้อมูลขนาดใหญ่ของ   ประเทศ (บิ๊กดาต้า)" นายวุฒิไกร กล่าว