กสทช.ตรวจผลงานเน็ตชายขอบ 3สัญญาTOTส่งมอบไม่ครบ100%

กสทช.ตรวจผลส่งมอบโครงการเน็ตชายขอบ หลังครบกำหนดส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเมื่อ 28 ก.ย. 61 พบ 7 จาก 10 สัญญา ส่งมอบงานครบ 100% ส่วน 3 สัญญาของ TOT ส่งมอบงานไม่ถึง 100% มีอุปสรรคเข้าพื้นที่ติดตั้งไม่ได้
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการเน็ตชายขอบของสำนักงาน กสทช.ทั้งในส่วนของสัญญาการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) 5 สัญญา และสัญญาการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) 5 สัญญา ได้รวบรวมตรวจสอบผลการส่งมอบงานของบริษัทคู่สัญญาที่ได้ดำเนินการส่งมอบงานแล้วทั้ง 10 สัญญา ในวันครบกำหนดส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2561
          โดยพบว่า 7 จาก 10 สัญญา ส่งมอบงานครบถ้วน 100% ทั้งนี้ ไม่นับรวมพื้นที่ที่มีข้อจำกัดได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม มีพายุ ถนนขาด เกิดความไม่สงบในพื้นที่ พื้นที่ที่ติดตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน เขตอนุรักษ์ ฯลฯ ทำให้บริษัทผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าพื้นที่ไปติดตั้งอุปกรณ์ได้
          สำหรับโครงการเน็ตชายขอบ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet Service) มี 5 สัญญาตามพื้นที่ที่จะให้บริการ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ 1 มีบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน ผลงานคิดเป็น 100% กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ 2 มีบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ผลงานคิดเป็น 12%
          กลุ่มที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี TOT เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น ผลงานคิดเป็น 9% กลุ่มที่ 4 พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ มีบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน ผลงานคิดเป็น 100% และกลุ่มที่ 5 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ITEL เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน ผลงานคิดเป็น 100%
          ขณะที่ ส่วนที่ 2 การจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Service) มี 5 สัญญาตามพื้นที่ที่จะให้บริการ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 พื้นที่ภาคเหนือ 1 มี TOT เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ไม่ได้ส่งมอบงานในสัญญานี้ กลุ่มที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ 2 มี บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน ผลงานคิดเป็น 100% กลุ่มที่ 3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน ผลงานคิดเป็น 100%
          กลุ่มที่ 4 พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ มีบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน ผลงานคิดเป็น 100% และกลุ่มที่ 5 พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 4 อำเภอใน จ.สงขลา มี CAT เป็นคู่สัญญาผู้ให้บริการ ส่งมอบงานติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดครบถ้วน ผลงานคิดเป็น 100%