5จี-คลาวด์ฟันดิ้ง อาวุธใหม่โลกธุรกิจ

 สาลินีย์ ทับพิลา
          กรุงเทพธุรกิจ

          "สมประสงค์" แห่งเอไอเอสแชร์ไอเดีย "ดิจิทัลเปลี่ยนโลกอนาคต" นอกจากจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิต ยังทำให้เกิดทักษะความสามารถใหม่และพฤติกรรมใหม่ที่แตกต่างจาก 10 ปีก่อนอย่างสิ้นเชิง ระบุหน่วยงาน ทุกภาคส่วน แรงงานทุกระดับต้องปรับตัวแล้วก้าวตามให้ทัน
          สื่อใหม่ เงินสกุลใหม่ หุ่นยนต์แม่บ้าน การปลดล็อกประตูบ้านด้วยใบหน้า รถที่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จไฟหรือขับขี่โดยไม่ต้องมีคนขับ ล้วนเป็นผลจากนวัตกรรมที่เข้ามาเปลี่ยนโลก ที่คนในแวดวงอุตสาหกรรมดิจิทัลร่วมฉายภาพ เทรนด์โลกและสถานการณ์ของไทย
          ดิจิทัลเปลี่ยนโลกอนาคต
          นายสมประสงค์ บุญยะชัย รองประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ Digital Transformation งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 ว่า "ดิจิทัล" เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้โลก "พลิก" อย่างรวดเร็วและสร้างการเปลี่ยนแปลงแทบจะสิ้นเชิง หากผู้บริโภค ผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมไม่ปรับตัวก็อาจตกเทรนด์
          "ดิจิทัลเปลี่ยนโลกอนาคต" โลกที่เปลี่ยนไปคือ ชีวิตที่ยืนยาวขึ้นจากวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า มีเครื่องมืออัจฉริยะต่างๆ ที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบาย ทุกอย่างเก็บบันทึกเป็นข้อมูลแล้วเชื่อมเข้าหากัน เกิดเป็นสิ่งใหม่ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น บ้านอัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ ออฟฟิศอัจฉริยะ การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ งานแห่งอนาคต การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการก่อสร้าง 4.0  นอกจากเมกะเทรนด์ด้านเทคโนโลยี ที่คุ้นเคยทั้งบรอดแบนด์ คลาวด์คอมพิวติ้ง บิ๊กดาต้าและดิจิทัลคอนเทนต์ ก็ยังมีดิจิทัลเทรนด์อีกมากที่ต้องจับตาทั้ง IoT หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง นอกจากเชื่อมโยงทุกอย่างรอบตัวแล้วก็ยังเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราไปมากมาย โดยทำให้เกิดความ สามารถที่มนุษย์เราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามี เกิดพฤติกรรมใหม่ๆ เกิดโอกาสใหม่และ พลิกชีวิต พลิกโลก ในอนาคตอันใกล้นี้จาก IoT จะกลายเป็น IoE หรือ Internet of Everything ที่เชื่อมทุกอย่างได้ในหนึ่งเดียว
          รูปแบบการเงินใหม่ๆ มีทั้งสกุลเงินดิจิทัล กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ฯลฯ แต่ที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของคลาวด์ฟันดิ้ง ช่องทางใหม่ที่เชื่อมระหว่างเจ้าของเงินกับคน ที่ต้องการเงินทุน เปิดโอกาสให้เกิดการระดมทุน และกระทบธุรกิจธนาคาร จากเดิมที่ธนาคารทำหน้าที่เป็นตัวกลาง แพลตฟอร์มการศึกษารูปแบบใหม่อย่างบทเรียนออนไลน์แบบเปิดหรือ MOOC (Massive Open Online Course) ที่ทำให้สถานที่เรียนไม่จำกัด ซึ่งมหาวิทยาลัยหลายแห่งในสหรัฐก็เริ่มเปิดคอร์สออนไลน์ให้เรียนฟรี และมีค่าใช้จ่ายเมื่อต้องการใบรับรอง ที่น่าสนใจคือ หลายแห่ง เลิกสร้างอาคารเรียนเพิ่มแล้ว
          เช่นเดียวกับแรงงานแห่งอนาคต ที่ความต้องการทักษะต่างๆ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย บางอาชีพหายไป บางอาชีพก็รุ่งโรจน์ขึ้นมาทันทีทันควัน นายสมประสงค์ กล่าวว่า ทักษะการทำงานแบบพื้นๆ จะกลายเป็นกลุ่มแรงงานที่ถูกแทนที่ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขณะที่ทักษะขั้นสูงใช้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการรวมถึงทักษะใหม่ๆ กลายเป็นกลุ่มแรงงานที่เป็นที่ต้องการของตลาด แน่นอนว่า งานบางอย่าง ยังจำเป็นต้องใช้แรงงานคน แต่ก็จะกลายเป็น พื้นที่งานที่มีการแข่งขันสูงตามไปด้วย
          "ส่วนที่ต้องมองให้ออกคือ 5 จี เพราะความเร็วที่เพิ่มขึ้นนั้นจะเป็นทางลัด ทั้งการเอื้อประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนาสิ่งใหม่ ช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเข้าถึงความบันเทิงต่างๆ อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ดูหนังฟังเพลงได้โดยไม่กระตุก รวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่นำไปสู่การรับรู้ ประมวลผลข้อมูลและ ปรับแต่งข้อมูล ใครมองออกและหยิบใช้ใน มุมที่แตกต่าง จะกลายเป็นอาวุธช่วยให้ธุรกิจสู้ในสนามที่ใหญ่ขึ้นได้" นายสมประสงค์ กล่าว
          เวทีสะท้อนบทบาทวิศวกรรม
          นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2561 วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า งานดังกล่าวมีทั้งกิจกรรมการสัมมนาวิชาการและแสดงผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรมวิศวกรรม ภายใต้แนวคิด "Engineering for Society; Smart Engineering, Smart Life, Smart Nation - วิศวกรรมอัจฉริยะ เพื่อชีวิตทันสมัย สู่ประเทศไทยแห่งอนาคต" มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ตลอดจนมุ่งหวังให้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน พร้อมร่วมอัพเดตเทรนด์และเทคโนโลยีวิศวกรรมโลกผ่านงานสัมมนาในหัวข้อต่างๆ กว่า 89 หัวข้อ ซึ่งเป็นฟันเฟืองสนับสนุน การปฏิรูปประเทศสู่ New S-Curve ของรัฐบาล ทั้งยังสะท้อนบทบาทความสำคัญของเทคโนโลยีวิศวกรรม ในการช่วยผลักดันประเทศให้ ขับเคลื่อนไปด้วยปัญญา และสามารถเชื่อมโยง กับเศรษฐกิจโลกได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าการลงทุนไว้กว่า 5 ล้านล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ระดับจีดีพีขยายตัว เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 4.5% ต่อปี
          ความเร็วของ 5จี เอื้อต่อการพัฒนาสิ่งใหม่จะเป็นอาวุธช่วยให้ธุรกิจสู้ในสนามที่ใหญ่ขึ้นได้
          สมประสงค์ บุญยะชัย

          บรรยายใต้ภาพ 
          เทคโนโลยี 5G จะทำให้การสตรีมมิ่งเกมหรือวีดิโอเป็นอย่างรวดเร็ว