กสทช.เรียกเก็บเงินรายได้ ช่วงเยียวยากว่า1.09หมื่นล้าน

กสทช.เผยวงเงินเรียกเก็บรายได้ช่วงเยียวยาคลื่น1800 MHz และ 900 MHz จาก TRUE และ ADVANC ที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รวม 10,918.75 ล้านบาท พร้อมเร่งตรวจสอบเงินรายได้ช่วงเยียวยาของ DTAC หลังสิ้นสุด 15 ธ.ค. 2561
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า วงเงินรวมในการเรียกเก็บรายได้จากการให้บริการในช่วงมาตรการเยียวยาทั้งคลื่น 1800 MHz และ 900 MHz ของทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด หรือ TRUE MOVE, บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด หรือ DPC และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC ที่จะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,918.75 ล้านบาท
          ทั้งนี้ แยกเป็นเงินรายได้ที่เรียกเก็บจาก ADVANC ในช่วงมาตรการเยียวยาบนคลื่นความถี่ 900 MHz ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2558-30 มิ.ย. 2559 เป็นระยะเวลา 9 เดือน จำนวน 6,669.58 ล้านบาท หักค่าโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT จำนวน 551.42 ล้านบาทแล้ว
          ส่วนเงินรายได้ที่เรียกเก็บจาก TRUE MOVE ในช่วงมาตรการเยียวยาบนคลื่นความถี่ 1800 MHz ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556-3 ธ.ค. 2558 เป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน 18 วัน จำนวน 3,380.08 ล้านบาท หักค่าโครงข่ายของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT จำนวน 1.88 ล้านบาทแล้ว และเงินรายได้ที่เรียกเก็บจาก DPC ในช่วงมาตรการเยียวยาบนคลื่นความถี่ 1800 MHz ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2556-25 พ.ย. 2558 เป็นระยะเวลา 2 ปี 2 เดือน 10 วัน จำนวน 869.09 ล้านบาท หักค่าโครงข่ายของ CAT จำนวน 425,729.35 บาท แล้ว
          โดยสำนักงาน กสทช.ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง TRUE MOVE, DPC และ CAT ตามลำดับ รวมทั้งได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ทราบด้วย หลังจาก กสทช.ได้พิจารณาตรวจสอบเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากการให้บริการในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการของ TRUE MOVE, DPC และ ADVANC เรียบร้อยแล้ว
          นายฐากร กล่าวว่า ขณะนี้ที่ยังเหลืออยู่ คือ กรณีของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ที่อยู่ในระยะเวลาคุ้มครองผู้ใช้บริการตามประกาศ กสทช.เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวในกรณีสิ้นสุดการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ซึ่งเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2561 ที่ประชุม กสทช.มีมติกำหนดวันสิ้นสุดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ย่าน 1800 MHz ของ DTAC ให้มีผล ณ เวลา 23.59.59 น. ของวันที่ 15 ธ.ค. 2561 เพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถแจ้งการหยุดให้บริการต่อผู้ใช้บริการได้ตามข้อ 9 ของประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรการคุ้มครองผู้ใช้บริการเป็นการชั่วคราวฯ ส่วนกรณีคลื่นความถี่ 850 MHz จะสิ้นสุดการให้บริการในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 ตามคำสั่งของศาลปกครองกลาง จากนั้น สำนักงาน กสทช.จะเร่งตรวจสอบเงินรายได้ดังกล่าวเพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินให้เร็วที่สุด
          “การสิ้นสุดสัญญาสัมปทานของ DTAC บนคลื่นความถี่ 850 MHz และ 1800 MHz ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทยครั้งสุดท้ายแล้ว” นายฐากร กล่าว