ฟาร์มแม่นยำ"ผ่านแอพ Farmer Info จัดการแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยี4.0

  สุรัตน์ อัตตะ
          www.komchadluek.net
          ใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะสำหรับเกษตรยุค 4.0 ในภาคการผลิตหรือต้นน้ำ เมื่อ ยักษ์ใหญ่ด้านการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างดีแทคร่วมกับรักบ้านเกิด  เปิดตัวโครงการฟาร์มแม่นยำ ผ่านแอพพลิเคชั่น "Farm Info" เพื่อเกษตรกรก้าวทันเทคโนโลยีและเป็นตัวช่วยในการวางแผนการเพาะปลูกอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นเป็นตอนไว้บนมือถือในทุกชนิดของพืช
          อเล็กซานดรา ไรช์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  หรือดีแทค เปิดเผยว่า ดีแทคในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงอยากให้ประชาชนคนไทยที่ประกอบอาชีพการเกษตรเข้าถึงเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ จึงได้ริเริ่มโครงการ "dtac Smart Farmer" เพื่อติดอาวุธให้เกษตรกรไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จนปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 10 โดยให้บริการตั้งแต่การให้ข้อมูลด้านการเกษตรผ่านหลากหลายช่องทาง แอพพลิเคชั่นมือถือ ภายใต้โครงการ "ฟาร์มแม่นยำ" ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า "Farmer Info" เพื่อช่วยเกษตรกรในการ เพาะปลูกอย่างแม่นยำ
          ล่าสุด ดีแทค ได้ร่วมมือกับ "รีคัลท์" สตาร์ทอัพในโครงการดีแทค แอ็กเซอเลอเรท และบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด พัฒนาบริการ "ฟาร์มแม่นยำ" ซึ่งเป็นบริการให้ข้อมูลปัจจัยเพาะปลูกทางการเกษตรเฉพาะพื้นที่ที่ต้องการ ทั้งพยากรณ์อากาศที่แม่นยำ ติดตามสุขภาพพืช และข้อมูลวางแผนเพาะปลูกพืช โดยความร่วมมือดังกล่าว ดีแทคและรักบ้านเกิดอาศัยจุดแข็งทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายเกษตรกรที่มีอยู่ทั่วประเทศในการทำการตลาด ขณะที่รีคัลท์รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยจุดแข็งด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และข้อมูลสถานีฐานจากทั่วโลก ทำการวิเคราะห์และแปรผลโดยนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยเอ็มไอที สหรัฐอเมริกา
          "ความร่วมมือที่เกิดขึ้น เป็นนิมิตหมายสำคัญในการติดอาวุธให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งมีจำนวนกว่า 12 ล้านคนในประเทศไทย คาดหวังว่าจะเปลี่ยนภูมิทัศน์และการรับรู้ของเกษตรกรไทยให้ทันสมัย หลุดพ้นจากปัญหาความยากจน"  อเล็กซานดร้า กล่าว
          บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด กล่าวยอมรับว่า ปัจจุบันการเกษตรไทยได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กับแนวคิดของคนรุ่นเก่า ท่ามกลางความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป บริษัท รักบ้านเกิด ในฐานะที่ยืนเคียงข้างเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนานพัฒนาเครื่องมือในการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งเพื่อให้เกษตรกรไทย ก้าวสู่การเป็นสมาร์ท ฟาร์มเมอร์ อีกทั้งมุ่งมั่น พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยด้วยการสร้างฐานข้อมูลด้านการเกษตรผ่านเว็บไซต์ รักบ้านเกิดดอทคอม ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกษตรอย่างรอบด้าน ทั้งราคาสินค้า  องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ยุคดิจิทัล
          "ฟาร์มแม่นยำเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชั่นในแอพ Farmer Info ที่จะช่วยให้เกษตรกรทราบถึงสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเอง ตลอดจนวิเคราะห์สภาพการเพาะปลูกในแปลงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งเราเชื่อว่านวัตกรรมดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรไทยในอนาคต" ประธานใหญ่รักบ้านเกิด กล่าวย้ำ
          อุกฤษ อุณหเลขกะ ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รีคัลท์ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีฐานทั่วโลก เช่น GFS, Met Office, ECMWF และ Environment Canada แล้วนำมาวิเคราะห์ด้วยแมทชีน เลิร์นนิง ประมวล และแปรผล ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสภาพอากาศและสุขภาพพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลมาจัดการและวางแผนการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของรีคัลท์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืน
          ทั้งนี้บริการฟาร์มแม่นยำจะให้ข้อมูลแก่เกษตรกร 3 ด้าน ประกอบด้วย 1.การพยากรณ์อากาศเฉพาะพื้นที่ โดยจะแสดงผลเจาะจงในพื้นที่ที่ต้องการรายชั่วโมง ทั้งอุณหภูมิ โอกาสในการเกิดฝน และปริมาณฝนในพื้นที่ที่ต้องการด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทั้งยังสามารถพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า 7 วัน โดยมีความแม่นยำระดับรายแปลงมากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากมีข้อมูล Microclimate weather ร่วมกับข้อมูลสภาพอากาศจากสถานีฐานทั่วโลก เช่น GFS, Met Office, E-MWF และ Environment Canada และการใช้แบบจำลองสภาพด้วยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจวางแผน เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.ภาพถ่ายดาวเทียม ช่วยให้เกษตรกรมองเห็นพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองแบบภาพรวมจากอากาศ เพื่อช่วยหาความผิดปกติและปัญหาสุขภาพของพืชได้ โดยใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียม EU-Sentinel และ NAS-Landset ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาพืชได้ทันการณ์ และ 3.เป็นผู้ช่วยส่วนตัว  แอพฟาร์มแม่นยำจะช่วยเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกในแต่ละรอบการเก็บเกี่ยว โดยนำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกที่เข้าใจง่าย ตามข้อมูลทางวิชาการจากอาจารย์คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและ มีการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน สามารถครอบคลุมพืชถึง 7 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทุเรียนนิธิภัทร์ ทองอ่อน  ทายาทรุ่นที่ 2 แห่งสวนทุเรียนลุงแกละ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวของลุงสำรวย ทองอ่อน หรือลุงแกละ กล่าวถึงความจำเป็นในการใช้บริการแอพพลิเคชั่น "ฟาร์มแม่นยำ" โดยปกติทุเรียนเป็นพืชที่ชอบน้ำแต่ไม่แฉะ ดังนั้นสภาพอากาศจึงมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดนี้เป็นอย่างมาก ยิ่งปัจจุบันที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เกิดพายุฤดูร้อนถี่ขึ้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวพอดี ทำให้ผลผลิตเสียหายได้หากไม่มีข้อมูลที่แม่นยำเพียงพอในการวางแผนการเพาะปลูก
          "บริการฟาร์มแม่นยำจึงตอบโจทย์เกษตรกรเป็นอย่างมาก ทำให้สามารถวางแผนล่วงหน้า หรือป้องกันเมื่อสภาพอากาศไม่ปกติ เช่น เกิดพายุฤดูร้อน  ขณะที่ภาพถ่ายดาวเทียมจะทำให้ชาวสวนชาวไร่สามารถติดตามสุขภาพพืชได้อย่าง ทั่วถึง โดยไม่ต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่สวนเอง หากแสดงผลเป็นสีแดงในพื้นที่ใด ก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่า เกษตรกรจะต้องลงไปตรวจสอบในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งอาจเกิดจากโรคแมลง หรือขาดสารอาหาร ทำให้แก้ไขปัญหา ได้ทันท่วงที"
          อย่างไรก็ตาม สำหรับสวนทุเรียนลุงแกละ ปัจจุบันมีเนื้อที่ 60 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ปลูกทุเรียน 90% อีก 10% เป็นมังคุด ลองกอง ลางสาด  เพื่อการกระจายความเสี่ยง รายได้หลัก จึงมาจากทุเรียนซึ่งในหนึ่งรอบปลูกหรือเวลาประมาณ 1 ปี สามารถสร้างผลผลิตได้ถึง 30-40 ตันต่อปี โดยในฤดูกาลทุเรียนเมื่อกลางปีที่ผ่านมา มีราคาหน้าสวนอยู่ที่กิโลกรัมละ 85 บาท ผลผลิตราว 90% จะถูกส่งให้กับแผงที่ทำสัญญากัน ส่วนอีก 10% ผ่านช่องทางออนไลน์ของตนเอง
          "ที่สวนใช้แรงงานเพียง 2 คนเท่านั้น  ก็คือพ่อ(ลุงแกละ) และผม การดูแลสวนพื้นที่ขนาดนี้ด้วยแรงงานเพียง 2 คนไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แต่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำให้เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในเรื่องการลดต้นทุนด้านแรงงานและอื่นๆ ขณะที่ผลผลิต เพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงรายได้เพิ่มขึ้นด้วย ผมใช้เวลาประมาณ 1 ปีในการโน้มน้าวพ่อกว่าจะเปิดใจและให้การยอมรับต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ" นิธิภัทร์กล่าวทิ้งท้าย
          ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพ Farmer Info และเข้าไปที่บริการ "ฟาร์มแม่นยำ"  ได้ฟรี 60 วัน จากนั้นเก็บค่าบริการเริ่มต้น 30 บาทต่อเดือน
          ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรกร4.0
          ชาตรี บุญนาคผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธีเปิดแอพพลิเคชั่น "ฟาร์มแม่นยำ" ณ สวนทุเรียนลุงแกละ ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยระบุว่าเป็นความร่วมมือด้านการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาเกษตรกร ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร นวัตกรรมการเกษตร รวมถึงองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ในการสร้างทักษะของเกษตรกร ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรได้ และเป็นการสนับสนุนประเทศไทยสู่ยุคเกษตรกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีแอพพลิเคชั่น "ฟาร์มแม่นยำ"
          "การที่ดีแทคและรักบ้านเกิดนำเทคโนโลยีฟาร์มแม่นยำมาช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ถือเป็นเรื่องที่ดีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่หรือ ยังสมาร์มฟาร์มเมอร์มาช่วยในการพัฒนาภาคการเกษตรไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ ตอนนี้เราได้ขยายผลไปในทุกจังหวัดและยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทุกรายในพื้นที่ภาคตะวันออก" ชาตรีกล่าว พร้อมยอมรับว่าที่มาผ่านมา เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นเก่ามีปัญกหาการใช้เทคโนโลยี ทำให้การก้าวมาสู่จุดนี้ยังมีปัญหา แต่ตอนนี้มีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ เข้ามาเสริม ซึ่งต้องใช้วเลาอีกสักระยะในการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน" ผอ.สสก.3 กล่าวย้ำ

          บรรยายใต้ภาพ 
          แปลงทุเรียนสวนลุงแกละ
          บุญชัย เบญจรงคกุล  โชว์แอพฟาร์มแม่นยำผ่านมือถือ
          ฟาร์มแม่นยำ