"ทีโอที"ตั้งป้อมเปิดศึก"ทรู"

อุทธรณ์ค่าเสียหายเน็ตเร็วสูง9.4หมื่นล้าน
          "ทีโอที" เตรียมพร้อมเปิดศึก "ทรู" กรณีข้อพิพาทคดี ADSL หลังอนุญาโตมีคำสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายมูลค่า 9.4 หมื่นล้าน มั่นใจชนะแน่! ด้าน "ทรู" กำลังดำเนินการอุทธรณ์ แจงปล่อยให้เป็นกระบวนการพิจารณาของศาลถูกต้องที่สุดแล้ว
          แหล่งข่าวจาก บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ขณะนี้ ทีโอที กำลังรอหนังสือจากอนุญาโต ตุลาการเสียงข้างน้อยที่มีความเห็นแย้งเกี่ยวกับคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากที่ตัดสินให้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) (ชื่อเดิมบริษัท เทเลคอมเอเซียคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ชดเชยค่าเสียหายจากการให้บริการอินเตอร์เน็ต ADSL ให้กับ ทีโอที เป็นมูลค่า 9.4 หมื่นล้านบาท โดยทางคณะอนุญาโต ตุลาการเสียงข้างน้อยจะส่งเรื่องกลับมายังสำนักงานอัยการสูงสุดในฐานะทนายความหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ ส่งเรื่องต่อกลับมาให้ผู้ร้อง (บมจ.ทีโอที) และ ผู้คัดค้าน (บมจ.ทรู)
          อย่างไรก็ตามความคืบหน้าดังกล่าว ทีโอที ยังไม่ได้รับเอกสารแต่อย่างใดเพราะตามกฎระเบียบหลังอนุญาโตตุลาการชี้ขาดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา สามารถดำเนินการคัดค้านได้ภายใน 2 เดือนหลังจากมีคำสั่งจากศาลปกครองกลางตัดสิน
          "ทีโอที เตรียมความพร้อมทุกด้านมั่นใจว่าจะชนะ เพราะผู้ถูกฟ้องผิดอย่างแน่นอน แต่ค่าเสียหายจะเท่าไหร่เป็นอีกเรื่อง" แหล่งข่าวกล่าว
          ก่อนหน้านี้นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงขั้นตอนต่อไปหลังมีคำชี้ขาดของ คณะอนุญาโตตุลาการ ว่า ทีโอที จะยื่นคำร้องต่อศาลปก ครองกลางเพื่อขอให้บังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการต่อไป ทั้งนี้ หาก ทรู ยื่นคำฟ้องขอเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโต ตุลาการดังกล่าวต่อศาลปกครองกลาง ทีโอที ก็พร้อมต่อสู้คดีในชั้นศาลปกครองจนกว่าคดีจะถึงที่สุด โดยพร้อมยินยอมให้ดำเนินคดีอย่างเปิดเผยเพื่อให้สื่อมวลชนได้ตรวจสอบความโปร่งใส
          ด้านแหล่งข่าวจาก บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นปล่อยไปตามกระบวนการศาลปกครองเชื่อว่าเป็นทางออกที่ดีสุด และขั้นตอนหลังจากนี้ คือ การอุทธรณ์เรื่องดังกล่าวต่อศาลปกครองเพื่อให้พิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
          สำหรับข้อพิพาทระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายเกิดขึ้น เมื่อ บมจ.ทีโอที ในฐานะผู้เรียกร้องตรวจพบว่า ผู้คัดค้าน (บมจ.ทรู) ได้นำอุปกรณ์ในระบบ และยินยอมให้ผู้อื่นนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (Asymmetric Digital Subscriber Line) (ADSL) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เรียกร้อง เป็นการปฏิบัติผิดสัญญาพิพาท ทีโอที ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านทราบว่าผู้คัดค้านไม่สามารถให้บริการหรือยินยอมนำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการ ADSL ได้ และขอให้ ทรู ปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาพิพาทและข้อตกลงแนบท้ายสัญญา และขอให้มาทำความตกลง เกี่ยวกับรายได้หรือผลประโยชน์ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ ทศท ปป./281 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เอกสารท้ายคำเสนอข้อพิพาทหมายเลข 19 แต่ ทรู เพิกเฉย
          สุดท้ายจึงเป็นประเด็นที่ ทีโอที ยื่นหนังสือต่อคณะอนุญาโตตุลาการให้พิจารณาและตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้น และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 อนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้วินิจฉัยและชี้ขาดดังนี้ คือ ให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าผิดสัญญาที่นำอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ADSL ตั้งแต่เดือนกันยายน 2544-สิงหาคม 2558 เป็นเงินจำนวน 59,120,650,573 บาท และดอกเบี้ย 16,978,659,753.09 บาท ทั้ง 2 จำนวนรวมเป็นเงิน 76,099,310,326.09 บาท พร้อมดอกเบี้ย 6.6875% ต่อปี จากเงินต้น 59,120,650,573 บาท ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 จนกว่าจะชำระเงินเสร็จสิ้น
          นอกจากนี้ให้ ทรู ชำระค่าผิดสัญญาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนธันวาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 17,076,923,346 บาท และดอกเบี้ย 1,298,048,850.31 บาทรวมเป็นเงิน 18,374,972,196.31 บาท พร้อมดอกเบี้ย 6.6875% ต่อปีจากเงินต้น 17,076,923,346 บาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 จนกว่าชำระเงินเสร็จสิ้น
          ทีโอที เตรียมความพร้อม ทุกด้านมั่นใจว่าจะชนะเพราะผู้ถูกฟ้องผิดอย่างแน่นอน