กสทช.ประมูลเน็ต"โซนซี"รู้ผล12ต.ค.

คาดลงนามต้นเดือนพ.ย. เปิดให้บริการกลางปี62
          กรุงเทพธุรกิจ   "กสทช." เดินหน้าโครงการ เน็ตโซนซี 15,723 หมู่บ้าน ด้วยราคากลาง 19,674.78 ล้านบาท แม้จะดีเลย์ 15 วัน ไป 1 โครงการคือ พื้นที่ภาคเหนือ 2 เหตุประกาศเนื้อหาการประมูลผิดพลาด ส่วนอีก 7 โครงการที่เหลือเป็นไปตามกำหนดการเดิม ประกาศผู้ชนะประมูล 12 ต.ค.นี้ พร้อมลงนามสัญญาต้นเดือนพ.ย.
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ตามที่กสทช.ได้ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (โซนซี) กลุ่มที่ 2  ภาคเหนือ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลงเนื้อหาในการประมูล ผิดพลาด กรมบัญชีกลางจึงขอให้กสทช.ปรับเงื่อนไขให้ถูกต้อง โดยให้เวลาในการแก้ไข 15 วัน
          ดังนั้นจึงกระทบเฉพาะโครงการ สัญญาที่ 2 โครงการเดียวจำนวน 1,851 หมู่บ้าน งบประมาณ 2,325 ล้านบาท แต่อีก 7 โครงการที่เหลือนั้นไม่กระทบยังคงเป็นไปตามเดิม คือประกาศผู้ชนะการประมูลวันที่ 12 ต.ค. และสามารถลงนามในสัญญาได้ประมาณต้นเดือนพ.ย.นี้ และคาดว่า จะเปิดให้บริการได้ราวพ.ค. 2562
          สำหรับโครงการนี้ กสทช.รับผิดชอบจำนวน 15,723 หมู่บ้าน ราคากลางอยู่ที่ 19,674.78 ล้านบาท แบ่งเป็น 8 สัญญา โดยสัญญาที่ 1 ภาคเหนือ 1 มีจำนวน 2,289 หมู่บ้าน งบประมาณ 2,356 ล้านบาท สัญญาที่ 2  ภาคเหนือ 2 จำนวน 1,851 หมู่บ้าน งบประมาณ  2,325 ล้านบาท สัญญาที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 จำนวน 1,950 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,741 ล้านบาท
          สัญญาที่ 4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 จำนวน 2,124 หมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ 2,297 ล้านบาท สัญญาที่ 5 ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ 3 จำนวน 2,099 หมู่บ้าน งบประมาณ 2,650 ล้านบาท สัญญาที่ 6 ภาคกลาง 1 จำนวน 1,921 หมู่บ้าน งบประมาณ 2,296 ล้านบาท สัญญาที่ 7 ภาคกลาง 2 จำนวน 1,917 หมู่บ้าน งบประมาณ 2,521 ล้านบาท และสัญญาที่ 8 ภาคใต้ จำนวน 1,581 หมู่บ้าน งบประมาณ งบประมาณ 2,485 ล้านบาท
          ทั้งนี้ เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการจะได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โดยจะมีจุดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะไวไฟหมู่บ้าน จำนวน 15,584 จุดบริการ มีอาคารศูนย์ยูโซ่ เน็ต ในโรงเรียน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ และจุดบริการไวไฟ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน 228 โรงเรียน มีห้องยูโซ่ เน็ต ในโรงเรียน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ และจุดบริการไวไฟพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ 1,623 โรงเรียน มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะไวไฟโรงเรียน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3,170 โรงเรียน
          นอกจากนี้ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่จะได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 5,021 แห่ง และ มีจุดบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสาธารณะไวไฟโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบล (รพ.สต.) จำนวน 91 แห่ง โดยทั้งหมดนี้สำนักงาน กสทช. จะสนับสนุนงบประมาณ ในการดำเนินงานให้บริการ และบำรุงรักษาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้เมื่อเปิดให้บริการแล้วจะมีแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตบ้าน ที่ราคาถูกกว่าราคาตลาดให้กับประชาชน ที่อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ ได้ใช้งาน โดยแพ็คเกจปกติความเร็ว 30/10 Mbps ราคาต้องไม่เกิน 349 บาทต่อเดือน

          บรรยายใต้ภาพ 
          ฐากร ตัณฑสิทธิ์