เน็ตชายขอบ 3,920หมู่บ้าน ให้บริการล่าช้า

โพสต์ทูเดย์ - ทีโอทีไม่ส่งมอบโครงการ ตามกำหนด ทำยอดค่าปรับพุ่งแล้ว 270 ล้าน
          แหล่งข่าวจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2561 สำนักงาน กสทช. จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการจ้างบริการโครงการหมู่บ้านชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ครั้งที่ 25/2561 โดยที่ประชุมได้รายงานการส่งมอบโครงการของผู้ประกอบการ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา
          ทั้งนี้ พบว่า บริษัท ทีโอที ซึ่งเป็นผู้ติดตั้งอินเทอร์เน็ต 3 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาการติดตั้งอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ 2 สัญญา และสัญญาการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 1 สัญญา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 50% ของโครงการเน็ตชายขอบทั้งหมด มีการส่งมอบงานให้กับสำนักงาน กสทช. เพียง 10% และในขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อจากทีโอทีว่า ติดตั้งไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ ความล่าช้าในการส่งมอบโครงการในครั้งที่ผ่านๆ มา ตามที่ระบุในทีโออาร์ส่งผลให้ปัจจุบันทีโอทีมียอดค่าปรับในการติดตั้งล่าช้าแล้ว 270 ล้านบาท และจะส่งผลต่อการให้บริการที่ล่าช้าออกไปด้วย
          ด้านผู้ประกอบการอื่น ได้แก่ กลุ่มบริษัท ทรู บริษัท กสท โทรคมนาคม (แคท) และบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ได้ส่งมอบโครงการแล้วกว่า 90% โดยส่วนที่เหลือติดปัญหาการเข้าพื้นที่ซึ่งในวันที่ 4 ต.ค. จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ โครงการหมู่บ้านชายขอบอีกครั้ง เพื่อหารือว่าจะมีมาตรการอย่างไรสำหรับพื้นที่ที่ยังติดตั้งไม่แล้วเสร็จ