ธุรกิจโทรคมนาคมเมียนมาพุ่ง

โพสต์ทูเดย์ - อุตสาหกรรมโทรคมนาคม เมียนมาสดใส ความต้องการเพิ่ม การแข่งขันสูง หนุนการให้บริการที่มี ประสิทธิภาพมากขึ้น
          สำนักข่าวท้องถิ่นเมียนมาไทมส์ รายงานว่า ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจเมียนมา ภาคโทรคมนาคมจะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ดีในปีงบประมาณนี้ หลังจากนายวิน มินต์ ประธานาธิบดีสหภาพเมียนมา ลงนามในร่างแผนโทรคมนาคมแห่งชาติ ปี 2561-2562 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2561 ที่มีการคาดการณ์ว่าจะทำให้ธุรกิจโทรคมนาคมในเมียนมาขยายตัว 15% ในระหว่าง วันที่ 1 ต.ค. 2561-30 ก.ย. 2562
          นายเญง เชิน ทู ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท Amara Communications ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศเมียนมา เปิดเผยว่า ภาคส่วนโทรคมนาคมของเมียนมามีความก้าวหน้าในทุกปี ซึ่งภาคโทรคมนาคมมีความสำคัญกับภาคธุรกิจอื่น ความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งมีทั้งการลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศ (เอฟดีไอ) และการลงทุนจากภาคส่วนท้องถิ่นมากขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม
          ทั้งนี้ แม้ว่าเมียนมาจะเป็นประเทศ ที่พัฒนาน้อยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ในด้านการใช้งานโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตเมียนมามีการใช้งานใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจากการสำรวจของรัฐบาลเมียนมาในปีงบประมาณ 2560-2561 พบว่ามีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ 56.8 ล้านเลขหมาย จากจำนวนประชากร 54 ล้านคน หมายความว่ามีอัตราการเข้าถึงมากกว่า 100% และ ในความเป็นจริงสภาพความพร้อมการ ใช้งาน 4จีของย่างกุ้ง เป็นอันดับที่ 4 ของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 80% รองจากกรุงเทพมหานคร สิงคโปร์ และจาการ์ตา โดยแซงหน้ากัวลาลัมเปอร์ พนมเปญ โฮจิมินห์ และมะนิลา
          อย่างไรก็ตาม ในเมียนมามีผู้ประกอบการโทรคมนาคม 3 รายจากต่างประเทศ ได้แก่ เทเลนอร์ จากประเทศนอร์เวย์ อูริดู จากกาตาร์ และมายเทล จากประเทศเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีเอ็มพีทีเป็น ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของรัฐบาลเมียนมา
          นอกจากนี้ ในเมียนมายังมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า 140 ราย ทำให้การแข่งขันในตลาดรุนแรงขึ้น โดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตพยายามรักษาส่วนแบ่งของตลาดไว้ โดยเมื่อเดือน พ.ค. 2560 ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของเมียนมาต้องเสียค่าบริการถึง 95 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน และมีค่าธรรมเนียม 250 ดอลลาร์ แต่ปัจจุบันจ่ายเพียงเดือนละ 2.8 หมื่นจ๊าด และเสียค่าธรรมเนียม 90 ดอลลาร์ และสำหรับลูกค้าที่ทำสัญญา 6 เดือน ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
          นายธิฮา ตูระ มน ผู้อำนวยการ บริษัท เมียนมา อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ กล่าวว่า ภาคโทรคมนาคมและการให้บริการอินเทอร์เน็ตในเมียนมาดีขึ้น เนื่องจากการแข่งขัน ที่รุนแรงของผู้ให้บริการจะนำไปสู่คุณภาพและการให้บริการที่ดีขึ้นในปี 2562 ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการ