"ทีโอที"ติดตั้งเน็ตชายขอบอืด คืบ0-10%จ่อถูกปรับ267ล้าน

เมื่อวันที่ 25 กันยายน แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ในเร็วๆ นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯเป็นประธาน ซึ่งจะมีการรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ หรือโครงการเน็ตชายขอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะครบกำหนดวันที่ 28 กันยายน ซึ่งโครงการแบ่งเป็น 2 งานสำคัญ คือการขยายบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และการจัดให้มีจุดบริการขยายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก
          แหล่งข่าวกล่าวว่า สำหรับโครงการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 มีดังนี้ สัญญาภาคเหนือ 1 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต มีความก้าวหน้าของงาน 67%, สัญญาภาคเหนือ 2 บมจ.ทีโอที ความก้าวหน้าเพียง 10%, สัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที มีความก้าวหน้าเพียง 9%, สัญญาภาคกลางใต้ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ความก้าวหน้า 95% และสัญญาภาคใต้เสี่ยงภัย บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ ความก้าวหน้า 84%
          แหล่งข่าวกล่าวว่า ส่วนโครงการจัดให้มีจุดบริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก สัญญาภาคเหนือ 1 บมจ. ทีโอที มีความก้าวหน้า 0%, สัญญาภาคเหนือ 2 บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ความก้าวหน้า 70%, สัญญาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ความก้าวหน้า 96%, สัญญาภาคกลางใต้ บริษัท กสท โทรคมนาคม ความก้าวหน้า 83% และสัญญาภาคใต้เสี่ยงภัย บริษัท กสท โทรคมนาคม ความก้าวหน้า 82%
          "บมจ.ทีโอที เพิ่งเริ่มส่งมอบงานงวดที่ 1 จาก 3 งวด ทั้งที่จะจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 28 กันยายน หากส่งมอบไม่ทันต้องเสียค่าปรับรวม 267,936,757 บาท" แหล่งข่าว กล่าว
          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวใช้งบประมาณ 13,614.62 ล้านบาท เพื่อให้มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ห่างไกลมาก 3,920 หมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 พื้นที่ ได้แก่ 1.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 1,013 หมู่บ้าน 2.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 1,014 หมู่บ้าน 3.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด 1,085 หมู่บ้าน 4.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบภาคกลางและภาคใต้ 24 จังหวัด 752 หมู่บ้าน และ 5.กลุ่มหมู่บ้านพื้นที่ชายขอบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (จะนะ,เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย) 56 หมู่บ้าน--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 27 ก.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--