เคาะคลื่น900เฉียด3.8หมื่นล

กสทช.อนุมัติเกณฑ์-ประมูล20ต.ค.
          เปลี่ยนเงื่อนไขป้องกันสัญญาณกวน
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ประชุม กสทช.ได้พิจารณาเลื่อนการลงมติการยื่นอุทธรณ์ต่อคำสั่งศาลปกครอง ที่ประกาศคุ้มครองผู้ใช้บริการบนคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ชั่วคราว จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2561 และมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของ กสทช.ในการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ หากมีข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนแปลงไปก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2561 อาจมีการนำมาพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากยังเหลือระยะเวลาในการพิจารณาอยู่
          นายฐากรกล่าวว่า ที่ประชุมอนุมัติออกใบอนุญาตให้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กรณีนำเงินค่าประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ชุดที่ 1 ช่วงความถี่ 1740-1745 เมกะเฮิรตซ์ คู่กับ 1835-1840 เมกะเฮิรตซ์ ในราคาประมูลสูงสุด 12,511 ล้านบาท ที่ได้นำเงินค่าประมูลงวดที่ 1 รวมเป็นเงิน 6,693.385 ล้านบาท มาชำระในวันที่ 19 กันยายนแล้ว
          นายฐากรกล่าวว่า ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์รอบใหม่ ซึ่งจะจัดการประมูลขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2561 โดยราคาเริ่มต้นการประมูลอยู่ที่ 37,988 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังพิจารณาปรับเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแนวป้องกันคลื่นความถี่รบกวนด้วยตนเอง และพิจารณาเพิ่มเงื่อนไข หากดีแทคเป็นผู้ชนะการประมูล สามารถใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ แทนคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ไปพลางก่อนได้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี เนื่องจากเดิมเป็นการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ แต่ปัจจุบัน กสทช.ได้ปรับเปลี่ยนมาจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 900 เมกะเฮิรตซ์ อย่างไรก็ตาม ภายใต้เงื่อนไขต้องแจ้งแผนการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 850 เมกะเฮิรตซ์ ให้สำนักงาน กสทช.ทราบภายหลังชนะการประมูลไม่เกิน 7 วัน
          "หลังจากนี้จะนำร่างประกาศดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ตั้งแต่วันที่ 20-24 กันยายน และจะสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 25 กันยายน โดยเสนอต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านโทรคมนาคม ในวันที่ 26 กันยายน หลังจากนั้นจะเสนอต่อที่ประชุม กสทช.วันที่ 28 กันยายน และประกาศลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1-2 ตุลาคม ทั้งนี้ จะเปิดยื่นคำขอรับใบอนุญาตในวันที่ 8 ตุลาคม และจัดประมูลวันที่ 20 ตุลาคม 2561" นายฐากรกล่าว