กสทฯโหมนิวเทรนด์ไอทีดันบิ๊กดาต้า-ดิจิทัลเซอร์วิส

กรุงเทพธุรกิจ   กสทฯเข็นทัพเทคโนโลยีโชว์ศักยภาพในบิ๊กแบง 2018 ปีนี้ ชี้เทรนด์ธุรกิจทั้งบิ๊กดาต้า ดิจิทัล เซอร์วิส พร้อมนำไอโอทีที่ใช้งาน ได้จริงมาให้สัมผัสกันอย่างเต็มที่ ด้านดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์นั้น ขณะนี้ อยู่ขั้นตอนทำประชาพิจารณ์ก่อนนำ เรื่องเข้าคณะกรรมการอีอีซี คาดว่า ไม่เกินก.พ.ปีหน้าจะได้ผู้สนใจลงทุน ส่วนบริการบิ๊กดาต้าคืบหน้ามีลูกค้าเริ่มใช้งานภายในสิ้นปีนี้
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า กสทฯ ยกทัพเทคโนโลยีโชว์ศักยภาพ ความพร้อมของธุรกิจในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 19-23 ก.ย.นี้ ที่จะแสดงให้เห็นถึงเทรนด์ทางธุรกิจใหม่ที่กสทฯ ประกอบด้วย บิ๊ก ดาต้า ดิจิทัล เซอร์วิส และดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์
          การจัดงานดังกล่าว กสทฯ  จับมือกับพันธมิตรกว่า 20 รายเข้าร่วมโชว์เทคโนโลยี มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักศึกษาที่อยู่ในระดับปริญญาตรี สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ รายย่อยหรือเอสเอ็มอี
          โดยภายในงานจะแบ่งเป็น 3 โซนที่มีความเชื่อมโยงกัน แสดงถึงนิวเทรนด์ที่กสทฯ จะโฟกัส นับจากนี้ โดย 2 โซนแรก บิ๊กดาต้า และ ดิจิทัล เซอร์วิสเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่สอดคล้องต่อเนื่องกันในทิศทางของไทยแลนด์ 4.0 เสริมด้วยโซนดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ ซึ่งจะเป็นพื้นที่เพื่อ ต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นของคนไทยเอง สร้าง ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ไม่ใช่เป็นเพียงนำเทคโนโลยีของ ต่างชาติเข้ามาใช้ โดยมี 1. โซน บิ๊ก ดาต้า นำเสนอสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบ วีดิโอและอินโฟกราฟิก แสดงการใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ที่กำลังจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย
          2. โซนดิจิทัล เซอร์วิส รวบรวมความก้าวหน้าของบริการด้านอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (ไอโอที) ที่กสทฯ ทำอยู่ โดยเน้นความโดดเด่น ของบริการ ซิเคียวริตี้ เซอร์วิส ที่มาพร้อมระบบ วีดิโอ อะนาไลติกส์ เทคโนโลยีวิเคราะห์ภาพ และวีดิโอ จากกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพจากกล้องซีซีทีวี โดยเก็บข้อมูลภาพใบหน้าของผู้เข้าร่วมงานเพื่อนำภาพมาวิเคราะห์ข้อมูลตามฟังก์ชันที่กำหนดได้ตั้งแต่การจดจำรายละเอียดใบหน้าและข้อมูลเบื้องต้นของบุคคล การตรวจสอบเส้นทางการเคลื่อนที่ รวมถึงการตรวจวัดความหนาแน่นของคนในพื้นที่
          3.โซนดิจิทัล พาร์ค ไทยแลนด์ นำเสนอความลงตัวของพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นศูนย์กลางการลงทุนดิจิทัลขนาดใหญ่ในอนาคต โดยโครงการฯได้รับความสนใจ อย่างมากจากนักลงทุนภาค เอกชนที่เข้าร่วมสัมมนา Market Sounding ที่ผ่านมา และล่าสุด อยู่ในขั้นตอนของการรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนที เกี่ยวข้อง
          หลังจากนี้คาดว่าจะได้จัดทำทีโออาร์สำหรับผู้ร่วมลงทุนตามกำหนดเวลาและน่าจะได้ผู้ร่วมลงทุนภายในก.พ.2562
          พ.อ.สรรพชัย กล่าวถึงว่า ความคาดหวังจากการร่วมแสดงเทคโนโลยีอยากให้หลายหน่วยงานนำไปปรับใช้งานจริง โดยเฉพาะการยกระดับเรื่องความปลอดภัย ซึ่งกสทฯ ได้จัดทำระบบทดสอบวิเคราะห์ ข้อมูลบิ๊ก ดาต้า แซนด์บ็อกซ์ ให้กับหน่วยราชการทั้งหมดมา ระยะหนึ่ง
          ขณะนี้ มีหน่วยงานราชการต่างๆราว 10 หน่วยงานเริ่มสนใจ เพื่อนำบิ๊ก ดาต้าให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม  ขณะเดียวกันได้ขยายพันธมิตรในการร่วมพัฒนาบริการและแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายบนแพลตฟอร์มด้วย  โดยคาดว่าจะมีลูกค้าเริ่มใช้งานภายในสิ้นปีนี้

          บรรยายใต้ภาพ 
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์