ตั้งเป้ารวมทีโอที-แคทเสร็จ ก.พ.62

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ว่าการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ (คณะอนุฯคนร.) ที่มี พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเห็นชอบแผนการควบรวมกิจการบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังถือหุ้น 100% และประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเหมือนกัน จึงกำหนดเป้าหมายให้ควบรวมกันให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน ก.พ.62 โดยดำเนินการควบรวมภายใต้ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 เนื่องจากทีโอทีและแคทเป็นบริษัทมหาชนแล้ว
          ส่วนประเด็นข้อกฎหมายที่ยังมีความกังวลนั้น ที่ประชุมได้ให้กระทรวงดีอี และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ไปหารือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อสอบถามความชัดเจนในประเด็นสำคัญ เช่น กรณีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างทีโอทีกับแคท และกับคู่สัญญาสัมปทาน เรื่องค่าเชื่อมโยงโครงข่าย โทรคมนาคมหรือค่าเอซี รวมทั้งกรณีสิทธิในคลื่นความถี่ที่ครอบครองโดยทีโอทีและแคทนั้นเมื่อควบรวมแล้ว สิทธิการถือครองจะยังคงอยู่ต่อไปหรือไม่ และภาษีที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมด้วย
          นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช.กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ รมว.ดีอี ได้สอบถามเกี่ยวกับสิทธิการใช้คลื่น กรณีควบรวมทีโอทีและแคทแต่ กสทช.ยังให้คำตอบที่ชัดเจนไม่ได้ต้องพิจารณารายละเอียดก่อน แม้ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 46 จะระบุว่าคลื่นความถี่เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้รับใบอนุญาต จะโอนแก่กันมิได้.