กสทช.ลุยบล็อกเชนโทรคมนาคม

ขออนุมัติงบบอร์ดดีอี หวังหนุนผู้ประกอบการ เชื่อเดินหน้าได้ปี 62
          กรุงเทพธุรกิจ กสทช.เร่งสร้างความเข้าใจทุกส่วนหวังช่วยผลักดันบล็อกเชนให้ได้ในอุตฯไทย นำร่องลุยโปรเจคใหญ่ภาคโทรคม คาดรอบอร์ดดีอีเคาะงบได้ต.ค.นี้ ก่อนเห็นเป็นรูปธรรมได้ต้นปีหน้า ล่าสุดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมไอทียู ดันไทยสู่ศูนย์กลางด้านการพัฒนาโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพิ่มช่องทางการค้าและก่อให้เกิดสินค้า บริการใหม่ที่ตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค
          นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สายงานกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า วานนี้ (3 ก.ย.) สำนักงานกสทช. ร่วมกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทียู) จัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย ทั้งผลักดันความร่วมมือ ระหว่างกัน โดยปัจจุบันเทคโนโลยีบล็อกเชนยังพบปัญหาความล่าช้าของระบบ แต่อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและพัฒนา  คาดการณ์ว่า ภายใน 1-2 ปี หลังจากนี้ ประเทศไทยจะเข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างแพร่หลายและเต็มรูปแบบมากขึ้น
          ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม กำลังผลักดันโครงการพื้นที่ทดลองแซนบ็อกซ์ เกี่ยวกับบล็อกเชนที่อยู่ในกิจการโทรคมนาคม เกี่ยวกับด้านกิจการโทรคมนาคมโดยอยู่ในขั้นตอนผ่านร่าง งบประมาณ จากคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ดดีอี) ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าในเดือนต.ค.นี้ งบประมาณในการดำเนินการจะผ่านขั้นตอนทุกอย่าง และสามารถดำเนินโครงการได้ต้นปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาพัฒนาบล็อกเชน กับกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย และเชื่อมโยงผู้ประกอบการโทรคมนาคมในระบบเดียวกัน  ทั้งนี้บล็อกเชนสามารถปรับใช้ได้กับทุกกิจการหลายอุตสาหกรรม ซึ่งโครงการพัฒนา พื้นที่ทดลองบล็อกเชน เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม  จะเป็นโครงการแรกๆ ที่ศึกษา การใช้งานบล็อกเชนในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม และมั่นใจว่าจะส่งผลดีต่อทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี)
          ขณะที่ การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะผลักดันให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศในการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการสื่อสารในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของสำนักงานกสทช.เพื่อร่วมมือกับระดับสากล  และสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะ
          ทั้งนี้ การดำเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผล ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก พร้อมทั้งมีความสอดรับการแนวนโยบายของ รัฐที่จะผลักดันประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้เต็มประสิทธิภาพ เพิ่มช่องทางการค้าและก่อให้เกิดสินค้าและบริการ
          นอกจากนี้ การเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องบล็อกเชนและระบบ อีโคซิสเต็มส์ทุกภาคส่วน เกิดความถูกต้องของข้อมูล และการปลอมแปลงข้อมูล ที่ทำได้ยาก มีความโปร่งใสที่สามารถ ตรวจสอบได้ แต่ยังคงมีความปลอดภัยและ ความเป็นส่วนตัว

          บรรยายใต้ภาพ 
          ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร