"หัวเว่ย"ลุยโซลูชั่นเซฟซิตี้

รายงานข่าวจากหัวเว่ยเผยว่า เปิดตัวโซลูชั่นเมืองปลอดภัย "Safe City Compact" สำหรับเมืองขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีประชากรตั้งแต่ 1-5 แสนคน เพื่อแก้ไขปัญหาด้านภัยคุกคามและปกป้องประชาชน ให้สามารถสร้างระบบแวดล้อมที่มีความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และก้าวทันภัยคุกคามที่กำลังเพิ่มขึ้น นับเป็น โซลูชั่นอัจฉริยะขนาดกะทัดรัด ใช้สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์ โดยมีคุณสมบัติหลักๆ ที่เสริมสร้างเมืองปลอดภัยหลายประการด้วยกัน อาทิ การสั่งการแบบรวมศูนย์และภาพมอง(Converged & Visualized Command), วีดิโอคลาวด์อัจฉริยะ(Intelligent Video Cloud) และการสื่อสารแบบมัลติมีเดียในสถานการณ์คับขัน(Multimedia Critical Communication)
          เป้าหมายสำคัญ มุ่งเข้าไปช่วยลดปัญหา การก่ออาชญากรรม การก่อการร้าย และภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ด้วย ทุกวันนี้ปัญหาด้านความปลอดภัยกลายเป็น ประเด็นสำคัญของเมืองต่างๆ ทั่วโลก การปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงหมายรวมถึงการเสริมสร้างระบบเมืองปลอดภัยให้พร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมไปถึงเผชิญกับปัญหาความท้าทายในด้านความปลอดภัยหลายๆ อย่างไม่ต่างกับเมืองขนาดใหญ่ โดยเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางต้องพยายามเพิ่มความมั่นคงและปลอดภัยให้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด