ฤๅจะมีอุปทานส่วนเกิน

 ปวีรเดช พาณิชย์วิสัย
          ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายงานวิจัย ไอดีซี ประเทศไทย
          คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ข่าวคราวความเคลื่อนไหวด้านคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านที่มา น่าสนใจข่าวหนึ่งคือ การเข้ามาลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีสัญชาติจีนด้วยเม็ดเงินกว่า 700 ล้านบาท ซึ่งนำมาสู่คำถามว่าความต้องการใช้งานด้านคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีจำนวนมากและน่าสนใจจนถึงขนาดบริษัทสัญชาติจีนเข้ามาลงทุนหรือไม่
          ปัจจุบัน ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีผู้ให้บริการ รายใหญ่หลายราย ไม่ว่าจะเป็น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส), แคท เทเลคอม (กสท), ซีเอส ล็อกซอินโฟ, อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (ไอเน็ต), เอ็นทีที คอมมิวนิเคชั่นส์, ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี (TCCT), ทรู ไอดีซี ฯลฯ หรือจะเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่เกิดจากที่หลายบริษัทร่วมลงทุน เช่น ซุปเปอร์แนป(SUPERNAP)
          สิ่งเหล่านี้ทำให้ดูเหมือนอุปทานของดาต้าเซ็นเตอร์ ในประเทศไทยจะไม่มีปัญหา และเพียงพอในระดับหนึ่ง ในขณะเดียวกันถ้าหันมาดูด้านอุปสงค์คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งภาครัฐและเอกชนมองว่าเทคโนโลยีคลาวด์ เป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์
          แม้ว่าบางบริษัทเอกชนเริ่มใช้งานคลาวด์ หรือเริ่มไปใช้บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์ของผู้ให้บริการแล้ว แต่บางบริษัทเอกชนยังไม่พร้อมที่จะใช้งานคลาวด์หรือดาต้าเซ็นเตอร์
          โดยปัญหาหลักๆ เช่น การขาดความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี, การยังยึดติดกับการลงทุนด้านไอทีแบบเดิม ทั้งการลงทุนที่ต้องเป็นอุปกรณ์ หรือเป็นสิ่งที่เป็นของบริษัท ขณะเดียวกันมีประเด็นการขาดความเข้าใจรูปแบบการลงทุนที่จ่ายเป็นค่าบริการ(as-a- Service model), ปัญหาเรื่องความปลอดภัย, หรือแม้กระทั่งการกลัวว่าเมื่อไปคลาวด์แล้วจะเปลี่ยนกลับมาใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ของตัวเอง หรือเปลี่ยนผู้ให้บริการเป็นผู้ให้บริการอื่นไม่ได้ เป็นต้น
          ยิ่งไม่ต้องพูดถึงหน่วยงานภาครัฐที่มีความพร้อมที่จะไปใช้งาน คลาวด์นั้นมีอยู่น้อยมาก นอกจากนี้กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ของ ผู้กำกับการในบางอุตสาหกรรมก็ยังไม่เอื้ออำนวยกับการใช้งานคลาวด์ ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่ออุปสงค์หรือความต้องการการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทย
          กล่าวโดยสรุปแล้ว การที่มีผู้ให้บริการจำนวนมากในตลาดย่อมเป็นเรื่องที่ดีต่อผู้ใช้และอุตสาหกรรมในระยะยาว เนื่องจากจะเกิดการแข่งขันไม่ว่าด้านราคา ด้านการบริการ รวมไปถึงด้านความรู้ความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรม
          สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดี แต่ ณ ปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมและมีความต้องการที่จะใช้งานคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์สอดคล้องกับอุปทานที่มีอยู่หรือไม่ เรื่องนี้นับเป็นคำถามตัวโต อีกทางหนึ่งผู้ให้บริการมุ่งมั่นที่จะอยู่ในตลาดและพัฒนาเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกที่เข้ามาแข่งขันหรือไม่...
          "หน่วยงานรัฐที่ พร้อมใช้งานคลาวด์ มีน้อยมาก"