กสทช.เล็งจัดคลื่นระบบราง

 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)จะหารือกับรัฐบาล เพื่อจัดสรรคลื่นความถี่สำหรับระบบรางของประเทศไทยให้เป็นระบบเดียวกัน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานด้วย ซึ่งกสทช.และกระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ต้องหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปกำหนดการใช้คลื่นระบบรางของประเทศ
          ทั้งนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลการใช้คลื่นความถี่ สำหรับระบบรางของต่างประเทศ อาทิญี่ปุ่นใช้คลื่น470เมกะเฮิรตซ์เพราะมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ขณะที่จีนใช้คลื่น 850-900 เมกะเฮิรตซ์ เพราะใช้เทคโนโลยียุโรป จึงต้องใช้คลื่นเดียวกันกับยุโรป ดังนั้น ประเทศไทยจะใช้คลื่นใดสำหรับระบบรางต้องศึกษาให้รอบคอบ
          ส่วนคลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่ กสทช.อนุมัติให้ รฟท.นั้น คลื่นดังกล่าวจะใช้สำหรับรถไฟความเร็วสูงในอีก 2-3 ปีข้างหน้า หากจะนำกลับมาใช้ในกิจการโทรคมนาคมต้องเสนอคณะกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมแห่งชาติ(บอร์ดดีอี)พิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง.
--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 28 ส.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--