จีนลงทุน"ดอนเมือง"แจ็ก หม่า"ผุดศูนย์สินค้าออนไลน์

แหล่งข่าวจาก บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือทอท. เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มอาลีบาบา ผู้ประกอบการ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) ของจีนได้ให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กระจายสินค้าจากจีน เนื่องจากสนามบิน ดอนเมืองมีเที่ยวบินตรงไปหัวเมืองสำคัญในจีน 30-40 แห่ง และมีเที่ยวบินเชื่อมพื้นที่ศักยภาพอย่างมาเลเซีย และอินโดนีเซีย ส่งผลให้เอกชนด้าน E-Commerce สนใจเข้ามาลงทุนในกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศที่ดอนเมืองเพื่อกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคอาเซียนซึ่งมียอดขายสินค้าออนไลน์เติบโตอย่างรวดเร็ว
          สำหรับกลุ่มอาลีบาบา มีนายแจ็ก หม่า (Jack Ma) เป็นผู้ก่อตั้ง และประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา เป็นบุคคลรวยที่สุดอันดับที่ 11 ของโลก ก่อนหน้านี้ อาลีบาบาได้ลงนามความ ร่วมมือบันทึกความเข้าใจกับไทย โดยเฉพาะการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี  โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล
          ขณะที่เรืออากาศโทสัมพันธ์ ขุทรานนท์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) สายปฏิบัติการ และบำรุงรักษา ทอท. กล่าวระหว่างนำสื่อมวลชนเยี่ยม ท่าอากาศยานภูเก็ต ว่าทอท. ก็เตรียมที่จะเสนอแผนพัฒนาสนามบินภูเก็ตระยะที่ 2 วงเงิน 2,700 ล้านบาท เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเดือนกันยายนนี้ ก่อนเริ่ม เปิดประมูลงานและก่อสร้างภายในปี 2562 เช่น งานขยายหลุมจอดเครื่องบินเพิ่มอีก 28 หลุม งานขยายความยาวรันเวย์ เพื่อเพิ่มปริมาณรองรับ เที่ยวบินเป็น 25 เที่ยวบินต่อชั่วโมง จากเดิม 20 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ทำให้รองรับผู้โดยสารได้ประมาณปีละ 18 ล้านคน จากเดิม 12.5 ล้านคน
          "เมื่อการพัฒนาสนามบินภูเก็ตจนเต็มขีดความสามารถแล้ว ทอท.จะพิจารณาแนวทางก่อสร้างท่าอากาศยานภูเก็ตแห่งที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณจราจรทางอากาศในอนาคต กำหนดพื้นที่ก่อสร้างในตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ซึ่งห่างจาก ทภก.ประมาณ 20 กิโลเมตร และคาดว่าจะมีพื้นที่ประมาณ 7,000-8,700 ไร่ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศเป็นหลัก และสามารถรองรับ ผู้โดยสารได้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านคนต่อปี
          ด้านนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในเดือนกันยายน 2561 เห็นชอบรับโอน ท่าอากาศยาน 4 แห่ง จาก กรมท่าอากาศยาน (ทย.)ได้แก่ สนามบินอุดรธานี สนามบินสกลนคร สนามบิน ชุมพร และสนามบินตาก มาให้ทอท.กำกับดูแล คาดการณ์ว่า ทอท.จะสามารถเข้าไปดำเนินการบริหาร จัดการได้ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562
          มีรายงานแจ้งว่า สำหรับแผนก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภาเฟส 2 นั้น  จะเปิดเงื่อนไข TOR เพื่อให้เอกชนซื้อซองประมูลได้ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 นี้ โดยการลงทุนพัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาเฟส 2 นั้นใช้เงินลงทุน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างรันเวย์ใหม่ อาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่ ศูนย์ซ่อมอากาศยาน ฯลฯ รองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น