"กสทช"เร่งสรุปค่าโทรคิดตามจริงเป็นวินาที

กรุงเทพธุรกิจ - คาดประชุมบอร์ดกสทช.นัดหน้าได้ฤกษ์ลงมติสรุปแนวโน้มการคิดค่าโทรตามจริง เป็นหน่วยวินาที พร้อมหารือแผนเปลี่ยนผ่านเบอร์โทรบ้านเป็น 10 หลัก เริ่มปี 64
          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. โดยในเบื้องต้นจะมีการนำเสนอวาระการพิจารณาจากผลสำรวจข้อเท็จจริง เรื่องการกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คิดอัตราค่าบริการตามการ ใช้งานจริงในหน่วยวินาทีเพื่อกำหนดเป็นนโยบายในการกำกับดูแล การคิดอัตราค่าบริการต่อไปแต่สุดท้ายแล้วที่ประชุมยังไม่มีการ ลงมติหรือหารือในเรื่องดังกล่าว โดยคาดว่าจะเสนอเข้าประชุมบอร์ด ครั้งหน้า
          ทั้งนี้ สาเหตุที่มีการสำรวจ ข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ได้เคยมีมติให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 1800 และ 900 เมกะเฮิรตซ์ต้องคิดค่าบริการ ตามการใช้งานจริงในหน่วยวินาที โดยเปลี่ยนแปลงเป็นการกำหนดให้ผู้ให้บริการต้องมีจำนวนรายการ ส่งเสริมการขายไม่น้อยกว่า 50% ของ โปรโมชั่นทั้งหมดที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาที และในส่วนที่เหลือเป็นรายการส่งเสริม การขายที่สามารถคิดค่าบริการในหน่วยนาทีได้ แล้วให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงในระยะเวลา 6 เดือน ว่าประชาชนมีทิศทางหรือแนวโน้มในการเลือกใช้งาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ตามรายการ ส่งเสริมการขายในแบบใด
          นอกจากนี้ ในการประชุม ครั้งหน้า จะมีการรายงานความ คืบหน้าการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานแผนเลขหมายโทรคมนาคมระยะยาวและเตรียมการทางเทคนิคเพื่อรองรับการให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ (โทรศัพท์บ้าน) โดยจะขอความเห็นชอบจาก กสทช. ในการ นำหมวดเลขหมาย 010 และ 011 จำนวน 20,000 เลขหมาย ให้ผู้ประกอบกิจการ โทรศัพท์ประจำที่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ทดลองทดสอบการ ให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ ประจำที่ 10 หลักเป็นระยะเวลา 6 เดือน และยกเลิกการ ให้บริการโทรศัพท์ประจำที่ 9 หลัก นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2564 เป็นต้นไปด้วย