แผนบูมดิจิทัลภูมิภาค ไทยชง5แนวทางร่วมมือผลักดันเศรษฐกิจใหม่ประเทศCLMVT

แผนบูมดิจิทัลภูมิภาค
          ไทยเสนอ 5 แนวทางปั้นเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่มซีแอลเอ็มวี เชื่อมโยงหนุนลงทุน 5 ด้าน หวังยกระดับอุตสาหกรรมในภูมิภาค
          
          โพสต์ทูเดย์ - ไทยเสนอ 5 แนวทางปั้นเศรษฐกิจดิจิทัล กลุ่ม CLMVT ยกระดับอุตสาหกรรมในภูมิภาค
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยผ่านเสวนาหัวข้อ "ก้าวต่อไปของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค CLMVT?" (What's Next for CLMVT Digital Economy?) ในงาน CLMVT Forum 2018 ว่ามีแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาค CLMVT ผ่านการเชื่อมโยง 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.การสร้างแผนแม่บทของภูมิภาคพิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนในแต่ละประเทศ นำไปสู่การพัฒนา 2.การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่ม ซีแอลเอ็มวีทีส่งเสริมให้เอกชนลงทุนในการพัฒนาสาธารณูปโภคและการให้บริการ
          ด้านดิจิทัล โดยรัฐทำหน้าที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวก
          สำหรับความร่วมมือประการที่ 3 ได้แก่ การสร้างระบบนิเวศของสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) เช่น การสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพ สร้างพื้นที่โคเวิร์กกิ้ง สเปซ พื้นที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพ และดึงดูดกลุ่มนักลงทุนในพื้นที่ซีแอลเอ็มวีที 4. การกำหนดกฎระเบียบด้านดิจิทัลให้ไป ในทิศทางเดียวกัน และมีการร่วมมือกัน เช่น กฎหมายด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการทำการค้าออนไลน์ เป็นต้น และร่วมมือกันในการพัฒนาความปลอดภัยไซเบอร์ในภูมิภาค และ 5.ร่วมมือกันในการพัฒนาประชากรให้มีทักษะด้านดิจิทัล การฝึกทักษะใหม่ๆ ให้แรงงานเพื่อเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาคนว่างงานจากการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ และออกนโยบายเอื้อให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านดิจิทัล เช่น นักธุรกิจ อาจารย์ นักลงทุน สตาร์ทอัพ ระหว่างประเทศ
          "การจับคู่เมืองสมาร์ทซิตี้ในพื้นที่ซีแอลเอ็มวีทีเป็นโอกาสในการยกระดับเมืองอัจฉริยะได้อย่างรวดเร็วขึ้น ตลอดจน การพัฒนาด้านดาต้าเซ็นเตอร์ในพื้นที่ประเทศซีแอลเอ็มวีที ต้องมีการสนับสนุนด้านพลังงานจากประเทศข้างเคียง" นายพิเชฐ กล่าว
          นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนจากประเทศซีแอลเอ็มวีทีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้แก่ นายเจีย มานิต ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม กัมพูชา นาย
          หุมพัน อินทาราด ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สปป.ลาว นายอู ทาร์ อู รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร เมียนมา นายบุย เด ซุย ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวียดนาม นายดวย ซุย ขุง รองประธานฝ่ายบริหารหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม และนายกลินท์ สารสิน ประธาน
          ทั้งนี้ ตัวแทนทุกประเทศได้นำเสนอโอกาสและความท้าทายจากการพัฒนาด้านดิจิทัล เช่น การควบคุมธุรกิจในยุคดิจิทัล การเก็บภาษีของบริการออนไลน์ การทำให้ธุรกิจในยุคดิจิทัลสามารถดำเนินการได้ในประเทศ การพัฒนาคนในยุคดิจิทัล อีกทั้งเห็นพ้องต้องกันในเรื่องความร่วมมือในภูมิภาค