เผย 3 ชาติสนใจร่วมทดสอบ 5 จี

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี)เปิดเผยว่า ขณะนี้มีนักลงทุนจากประเทศจีน เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา แสดงความสนใจเข้าร่วมทดสอบเทคโนโลยี 5 จี กับประเทศไทยในพื้นที่ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ที่จะพัฒนาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลบนพื้นที่ 830ไร่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ขณะเดียวกันได้เชิญชวนกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆที่สนใจจะเข้าร่วมทดสอบ 5 จีด้วย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมบริการสาธารณสุข และการแพทย์ส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆที่สนใจก็แสดงเจตจำนงมาได้ที่กระทรวงดีอี เพื่อจะได้ร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี 5 จีต่อไป
          "ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)เพื่อจัดสรรคลื่นสำหรับการทดสอบ 5 จีจะเป็นการทดสอบเฉพาะพื้นที่ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์เท่านั้นซึ่งจากการพบปะพูดคุยกับเอกชนทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความสนใจเข้าร่วมทดสอบ 5 จี ถึงแม้ทั่วโลกยังไม่มีการกำหนดมาตรฐาน 5 จี แต่หากมาร่วมมือกันเพื่อทดสอบ 5 จีในประเทศไทยในวันนี้อนาคตเอกชนเหล่านี้ อาจขายอุปกรณ์ 5 จี ให้กับประเทศไทยได้ดังนั้นควรจะมาร่วมมือกันเพื่อพัฒนาและทดสอบการใช้งานร่วมกัน ซึ่งอาจช่วยลดต้นทุนในอนาคตได้และเทคโนโลยี 5 จี เป็นสิ่งจำเป็นมากในยุคดิจิทัล".
--จบ--

          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 8 ส.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--