แคทเตรียมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมรองรับ 5 จี

 แคท ปูเส้นทางสู่ไทยแลนด์4.0 เตรียมระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมรองรับ5จี เพื่อการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในทุกพื้นที่
          พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือ แคท (CAT) กล่าวว่า ธุรกิจดาวเทียม ยังเติบโตได้อีกมาก โดยสอดคล้องกับธุรกิจดาวเทียมของโลกที่แต่ละประเทศต่างหันมาสนับสนุนสตาร์ทอัพ และส่งเสริมอุตสาหกรรมดาวเทียมสื่อสาร เพื่อเพิ่มประ สิทธิภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความมั่นคง ซึ่งช่วยเสริมสร้างรายได้เข้าประเทศ ในยุคดิจิทัล อีโคโนมี ซึ่ง แคท มีสถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน 3 แห่ง เพื่อรองรับความเป็นดิจิทัล ฮับตามนโยบายประเทศไทย 4.0
          นอกจากนี้ 5จี จะเข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศ ดาวเทียมจึงต้องพัฒนาให้มีศักยภาพที่จะรองรับได้ทันที เพื่อให้มีความเข้มของสัญญาณสูง และได้พัฒนาเทคโนโลยีการ Modulation ให้สามารถรองรับแบรนด์วิธ ขนาดใหญ่เพื่อให้บริการบรอดแบนด์และ 5 จี ซึ่งแคทอยู่ระหว่างเจรจากับพันธมิตรธุรกิจที่เป็นผู้ให้บริการระบบสื่อสารดาวเทียมในย่าน Low Earth Orbit และยังมีการเจรจากับพันธมิตรธุรกิจ ด้วยการเสนอพื้นที่สถานีดาวเทียมภาคพื้นดินของแคท ให้เป็นสถานีเกตเวย์ของเครือข่าย ดาวเทียมวงโคจรต่ำ ที่มีการใช้งานลักษณะกลุ่มดาวเทียมครอบคลุมทั่วโลกประมาณ 800 ดวงด้วย
          ทั้งนี้ เมื่อ 5จี เข้ามา จะพลิกโฉมการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทั้งสมาร์ท ซิตี้ ที่มีการใช้อุปกรณ์ไอโอทีจำนวนมหาศาล และจะเน้นการใช้งานในลักษณะเคลื่อนที่ รวมไปถึงแนวโน้มการใช้งานที่หลากหลายและต้องการความแม่นยำสูง เช่น การผ่าตัดทางไกล, การควบคุมเครื่องจักรในโรงงานหรือการควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น ดังนั้น ระบบสื่อสารดาวเทียมในอนาคตจะมีบทบาทที่สำคัญและเหมาะที่จะรองรับเทคโนโลยี 5 จี อย่างแน่นอน
          พ.อ.สรรพชัย กล่าวว่า สมาร์ทโฮมและสมาร์ท ซิตี้ คือจุดเปลี่ยนสำคัญ ที่ขับเคลื่อนให้ความต้องการใช้งาน IoT เพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายและยกระดับคุณภาพชีวิต ทำให้การพัฒนา 5 จี สำคัญมาก และการสื่อสารผ่านดาวเทียมจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้ามามีบทบาทในการเสริมให้ 5จี เข้าถึงได้ในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง.