"จีเอเบิล"ลุยหายอดฝีมือ

 โพสต์ทูเดย์ - จีเอเบิล จับมือหน่วยงาน ชั้นนำ เปิดเวทีค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีที ปั้นบุคลากรหนุนอุตสาหกรรม
          นายสุเทพ อุ่นเมตตาจิต กรรมการ ผู้จัดการ กลุ่มบริษัท จีเอเบิล เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัท จีเอเบิล ได้ร่วมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน คณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างโทรคมนาคม มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช และสถาบันวิชาการทีโอที บริษัท ทีโอที จัดโครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 11
          สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อ ทดสอบความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี ใน 2 สาขา ได้แก่ อินเทอร์เน็ตออฟ ธิงส์  (ไอโอที) และสาขาไซเบอร์ ซีเคียวริตี้ โดยผู้ชนะจากแต่ละสาขาจะได้รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.นี้
          ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2550 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีที ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ และยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพในประเทศไทย พร้อมส่งเสริมความรู้เทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะความสามารถด้านโทรคมนาคมและไอซีทีให้สามารถพัฒนาสู่ระดับแนวหน้าของประเทศ