ธกส.MOUเปิดตลาดสินค้าเกษตรผ่านระบบ E-Commerce ซื้อสินค้าเพียงปลายนิ้วสัมผัส

ธ.ก.ส. หนุน TABCO สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร พร้อมร่วมมือ  ITG เชื่อมโยงจำหน่ายสินค้าผ่าน E-Commerce Platform ตอบโจทย์สังคมเทคโนโลยี 4.0 นำร่อง ข้าวสาร หมอนยางพารา กาแฟ ตั้งเป้าจำหน่ายสินค้ากว่า 10,000 ล้านบาท
          กทม.: นายสุรชัย รัศมี ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางธุรกิจ ระหว่างนายส่งเสริม ศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการบริษัทไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) กับนายนันท์ เนตรรัตน์รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด (ITG) ณ ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ
          นายสุรชัย กล่าวว่า การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรผ่าน E-Commerce โดยใช้เทคโนโลยีสร้างโอกาสและช่องทางให้เกษตรกรได้ขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม นำสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงออกสู่ตลาด และรองรับความต้องการของผู้บริโภคในยุคเทคโนโลยี 4.0 ซึ่งการลงนามครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือทางธุรกิจที่อำนวยความสะดวกและก่อให้เกิดประโยชน์แก่เกษตรกร ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดรองรับการแข่งขัน ช่วยสร้างความมั่นคงในเรื่องรายได้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร
          ด้าน นายส่งเสริม ศักดิ์สิทธิ์ ผู้จัดการบริษัทไทยธุรกิจเกษตร จำกัด (TABCO) กล่าวว่า TABCO ซึ่งเป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศมีความพร้อมที่จะนำผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวA-rice หมอนยางพารา กาแฟ ผลิตภัณฑ์ชุดของขวัญและผลิตภัณฑ์จากชุมชน อีกกว่า 200 รายการ มาจัดจำหน่ายผ่านระบบ E-Commerce โดยจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการรวบรวมผลผลิตรวมถึงสินค้าจากชุมชน เกษตรกร สถาบันเกษตรกร เพื่อรองรับระบบการสั่งซื้อสินค้ากับบริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัด โดยมีเป้าหมายที่จะจำหน่ายสินค้าคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 10,000 ล้านบาท ซึ่งการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบ E-Commerce ถือเป็นอีกช่องทางสำคัญในการสนับสนุนให้มีการกระจายสินค้าจากเกษตรกรผู้ผลิตส่งตรงไปยังผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วทันต่อความต้องการเพียงปลายนิ้วสัมผัสอันนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร
          ขณะที่ นายนันท์ เนตรรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี กรุ๊ป จำกัดกล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนด้านการตลาดให้กับสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ SMAEs จากเกษตรกรและชุมชน ไปยังผู้ซื้อ โดยผ่านระบบ ECommerce Platform ของบริษัท ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ E-Order โดยเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อกับOn-line Market หรือ Social Media ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผ่าน Supply Chain ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายE-Payment โดยเชื่อมต่อด้านการเงินกับธนาคารในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจ่ายชำระค่าสินค้าและบริการการแจ้งหนี้ การเรียกเก็บ และ E-Logistics คือ การบริหารคำสั่งซื้อ (Order Managements) กับระบบงานด้านขนส่งแบบ (B2B/Systems to Systems)เพื่อให้บริการมีความรวดเร็ว สะดวก รวมถึงสามารถติดตามตรวจสอบสถานะการขนส่งและการเชื่อมโยงกับระบบเก็บเงินปลายทาง (COD:Cash On Delivery)ทั้งการโอนเงินและส่งคืนเงิน ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้บริการเรียกเก็บเงิน ณ จุดนำจ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถือเป็นการพัฒนาระบบการจำหน่ายสินค้าที่ทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี