รมว.ดีอีแนะผู้บริหารดาวเทียมสิรินธร เน้นเป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์

 อุบลราชธานี - นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสถานีดาวเทียมสิรินธร อ.สิรินธร ที่ดำเนินการโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นสถานีดาวเทียม แห่งที่ 3 ในระหว่างการบรรยายนายพิเชฐเสนอให้ผู้บริหารสถานีดาวเทียมสิรินธรคิดยุทธศาสตร์ขององค์กรที่จะ ปรับตัวให้สอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะสถานที่ตั้งเหมาะสมทั้งการอยู่ติดกับประเทศ เพื่อนบ้านอย่าง สปป.ลาว และเป็นสถานีเดียวที่ตั้งอยู่ ในภาคอีสาน
          จากเดิมทำหน้าที่ในการเป็น Network Operation Center (NOC) ให้กับบริการ CAT ipstar รวมถึงตรวจซ่อม และติดตั้ง CAT ipstar ในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และใกล้เคียง รวมทั้งดูแลการบำรุงรักษาและติดตั้งบริการ CAT GlobeSat ให้กับกระทรวงการต่างประเทศของ สปป.ลาว แต่ดูเหมือนว่าสถานีแห่งนี้จะมีความสำคัญน้อยลง จึงต้องการให้ปรับยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ทั้งการเป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ของภาครัฐ การสร้างความสัมพันธ์ด้านกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับ สปป.ลาว และแนวทางการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพ รวมถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ด้านการให้บริการดิจิตอลการค้าควบคู่ไปกับด่านการค้าชายแดนช่องเม็กว่าจะสามารถดึงโอกาสนี้ให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างไร
          ด้าน พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทร์ ผจก.ใหญ่บริษัท กสทฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาอาจจะมองไม่ถึงในส่วนการให้บริการใหม่ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจุบันสถานีดาวเทียมสิรินธรยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมด้วยรถ DSNG ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการเป็นสถานีตรวจสอบ และมอนิเตอร์สัญญาณการถ่ายทอดโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม และในเร็วๆนี้ยังได้รับความไว้วางใจจากบริษัท SES Engineering ประเทศลักเซมเบิร์ก ที่จะให้สถานีฯ สิรินธรตรวจสอบคุณภาพสัญญาณดาวเทียมในย่านภูมิภาคนี้
--จบ--