มือถือยังรุ่งไตรมาส 1 โกย 6.9 หมื่นล.

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า จากการจัดทำข้อมูลสภาพตลาดโทรศัพท์มือถือไตรมาส 1 ปี 2561 พบว่า มีรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์มือถือในทุกระบบ รวมอยู่ที่ 69,200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2560 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 68,700 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการเสียงและรายได้ที่ไม่ใช่บริการเสียง (ดาต้า) รวมกันทั้งสิ้น 62,900 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 6,300 ล้านบาท
          ขณะที่หากพิจารณารายได้ต่อเดือนต่อเลขหมาย พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 241 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน แยกเป็นรายได้จากระบบเติมเงิน (พรีเพด) เฉลี่ยอยู่ที่ 154 บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย ซึ่งเป็นอัตราราคาที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2560 ส่วนรายได้จากระบบรายเดือน (โพสต์เพด) มีรายได้เฉลี่ย 532 บาทต่อเดือนต่อเลขหมาย เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ของปี 2561 ราคาลดลง 5 บาท ซึ่งถือว่าน้อยมาก สำหรับค่าบริการอื่นๆ รายได้ค่าบริการประเภทเสียงเฉลี่ยอยู่ที่ 0.41 บาทต่อนาที ลดลงจากไตรมาส 4 ของปี 2560 ที่ราคาค่าบริการอยู่ที่ 0.43 บาทต่อนาที หรือลดลง 4.7%
          ทั้งนี้ ในปัจจุบัน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการมือถือระบบเอไอเอส ยังถือเป็นผู้ครองส่วนแบ่งการตลาดอันดับหนึ่ง 43.6% รองลงมาเป็นกลุ่มบริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือทรู ครองส่วนแบ่งการตลาด 30.1% ขณะที่บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค 23.8% บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท 1.99% และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 0.54%.

          ที่มา: www.thairath.co.th