อีริคสันย้ำ 5G พื้นฐานสำคัญภาคการผลิตดิจิตอล

ทคโนโลยี 5G เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการไปสู่ Thailand 4.0 ก้าวกระโดดเข้าสู่ยุคดิจิตอลโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมการผลิต
          นายวุฒิชัย วุฒิอุดมเลิศ หัวหน้างานฝ่ายผลิตภัณฑ์โครงข่าย อีริคสัน ประเทศไทย กล่าวในงานสัมมนา 5G ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า 4G และ IoT เป็นพื้นฐานของ 5G ผู้ให้บริการในประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมให้มั่นใจ ว่า โครงข่าย 4G และ IoT ที่มีอยู่นั้น พร้อมสำหรับการเปลี่ยนถ่ายสู่ 5G 
          "จากข้อมูลของ EricssonMobility Report ฉบับล่าสุดเดือนมิถุนายน 2561 คาดการณ์ว่า ปี 2563 จะเริ่มมีการใช้งาน 5G ทั่วโลก และภายในปี 2566 จะมีผู้ใช้งานบนโครงข่าย 5G ถึงหนึ่งพันล้านรายเพื่อที่จะยกระดับการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทียบเท่ากับ 12 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดจะอยู่บนโครงข่าย 5G"
          ในปี 2566 ปริมาณการใช้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเพิ่มขึ้นถึง 8 เท่า เป็นจำนวนถึง 107 เอ็กซะไบต์ (EB) ต่อเดือนหรือเทียบเท่ากับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งหมดทั่วโลกดูวิดีโอสตรีมมิ่งพร้อมกันเป็นเวลา 10 ชั่วโมงติดต่อกัน นอกจากนี้ปริมาณการใช้ข้อมูลทั่วโลกผ่านเครือข่าย 5G จะมีมากถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าการใช้ 4G/3G/2G ในวันนี้รวมกันถึง 1.5 เท่า
          สำหรับประเทศไทย เทคโนโลยี 5G และ IoT สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ให้บริการ รวมทั้งอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ความปลอดภัยด้านสาธารณะ สุขภาพอนามัย การขนส่ง ด้านสื่อและการบันเทิง.