ทีโอทีลุยวิสาหกิจชุมชน

 โพสต์ทูเดย์ - ทีโอที เร่ง TOT Young Club ยกระดับวิสาหกิจชุมชน ขายสินค้าผ่านออนไลน์ โซเชียลมีเดีย
          นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 5 หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club (TYC) เปิดเผยว่า ได้จัดกิจกรรม TYC "เด็กไทยมีดี ใช้ไอทีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน" ปี 2560 ที่ชุมชน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นับเป็นแห่งที่ 7 ของปี 2560
          ทั้งนี้ มีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมเป็นพลังประชารัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้เข้มแข็ง ที่นอกจากการสนับสนุนให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์ขยายตลาดสร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนนำผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปสร้างมูลค่านำไปสู่รายได้เพิ่มให้กับชุมชน สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
          นอกจากนี้ โครงการ TYC ของ ทีโอที ได้สนับสนุนทั้งแอพพลิเคชั่น การซื้อขายออนไลน์ การพัฒนาและทำตลาดผ่านเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของชุมชน ซึ่งจะตอบโจทย์ของรัฐบาลในการที่จะสร้างมูลค่าในสินค้าและบริการด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนขยายสู่ตลาด โดยโครงการจะอบรมให้ความรู้ในการใช้งาน
          ด้านไอซีทีให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เช่น การสร้างเว็บเพจชุมชน การใช้เฟซบุ๊ก การตกแต่งภาพ การถ่ายทำวิดีโอ พร้อมทั้งนำเสนอขายสินค้าชุมชนผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ การสร้างสื่อโซเชียลมีเดียของชุมชน