ไออาร์พีซีอัด300ล้านพัฒนาไอทีรับไทย4.0

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี เปิดเผยว่า บริษัทได้วางแผนลงทุน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 330 ล้านบาท คิดอัตราแลกเปลี่ยนที่ 33.45 บาท ต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงปี 61-62
          ในโครงการไออาร์พีซี 4.0 หรือ ดิจิทัลลิเซชั่น ตามนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 ที่จะนำระบบดิจิตอลมาใช้ในทุกขั้นตอนของธุรกิจ ซึ่งสามารถลดเวลาการทำงาน และลดต้นทุนได้ดีขึ้น คาดว่ามีผลทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3,300 ล้านบาท แต่ยืนยันว่าจะไม่ใช่หุ่นยนต์มาทดแทนพนักงานที่มีอยู่กว่า 5,000 คน เพราะ
          เป็นโรงงานที่ทันสมัยอยู่แล้ว ส่วนการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นเพื่อพัฒนาผลิต ภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้น
          "บริษัทจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไป เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ที่จะนำระบบดิจิตอลมาต่อยอดและเพิ่มประสิทธิ ภาพการทำงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้ บริษัทได้ดำเนินโครงการ เอเวอเรสต์ ปรากฏว่า สามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทเพิ่มขึ้น 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ดังนั้น บริษัทจึงจะเดินหน้าต่อในโครงการไออาร์พีซี 4.0 ที่คาดว่าจะมูลค่าเพิ่มให้อีกปีละ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ"
          ล่าสุดนี้ บริษัทได้ร่วมลงนามข้อตกลงกับสถาบันสิรินธรฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์.