กสทช.ประกาศ พร้อมประชุมเชิงวิชาการ Digital Financial Inclusion วิทยากรชื่อดังทั้งไทยและต่างประเทศร่วมให้ความรู้ เตรียมดันไทยสู่ Cashless Society

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ สำนักงาน กสทช. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 2017 NBTC International Symposium on Digital Financial Inclusion ในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรมโอกุระ เพรสทีจกรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรชื่อดังทั้งชาวไทยและต่างประเทศร่วมตอบรับมอบความรู้อย่างคับคั่ง การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ 2017 NBTC International Symposium on Digital Financial Inclusion จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงินผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และตัวแทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในประเทศไทย ได้รับทราบและเข้าใจนโยบายเรื่อง Digital Financial Inclusion ที่หลากหลายในระดับโลกความท้าทายในรูปแบบต่างๆ ของสังคมไร้เงินสดรวมถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีที่ช่วยให้การทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นไปได้และปลอดภัย เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้เชิญวิทยากรทั้งจากภายในประเทศและระหว่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนและมอบความรู้ ประกอบด้วยผู้อำนวยการภาคมาตรฐานโทรคมนาคม จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ที่มีความรู้ในเรื่องรูปแบบของ Digital fnancial Inclusion รองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในประเทศสวีเดน ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นสังคมไร้เงินสด ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้บริหารจาก True money,Alipay, VISA, สมาคมธนาคารไทย และจากบริษัท DOCOMO ของประเทศญี่ปุ่น  โดยขณะนี้มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนไทย ภาคธุรกิจการเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน ผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน และสถานเอกอัครราชทูตต่างๆ ของอาเซียนในประเทศไทยสำนักงาน กสทช. คาดหวังว่าการประชุมเชิงวิชาการครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยได้สามารถทำธุรกรรมผ่านการใช้ระบบดิจิทัลได้มากขึ้น