ปีหน้าได้เห็นราคาเน็ตบ้านประชารัฐ

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวว่า การที่ประเทศจะเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้นั้น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกคือภาคประชาชน ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้า ไปมีบทบาทอย่างมาก กระทรวงฯ อยู่ระหว่างดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐ ปัจจุบันประเทศไทยมีอยู่ 75,000 หมู่บ้าน มีเน็ตประชารัฐไปแล้ว 30,000 หมู่บ้าน อีก 3 เดือนคาดว่าจะเห็นอีก 24,000 หมู่บ้าน ส่วนการกำหนดราคาค่าบริการสำหรับประชาชนที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ใกล้เคียงนอกกลุ่มเป้าหมายนั้น คาดว่าต้นปีหน้าจะมีความชัดเจน
          อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือที่พิจารณาปัจจัย 3 ด้าน คือ 1. หากติดตั้งในโรงเรียน ต้องพิจารณาว่าในแต่ละโรงเรียนจะสามารถใช้งบประมาณจากไหนได้บ้าง อาทิ ภาครัฐ โดยกองทุนหมู่บ้าน, เทศบาลตำบล หรืออาจจะเป็นการร่วมมือกับภาคเอกชน 2. หากเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จะใช้งบประมาณจากไหน และ 3. ธุรกิจท้องถิ่น หรือ ชาวบ้านแต่ละครัวเรือน ซึ่งกระทรวงฯ ต้องเป็นผู้กำหนดราคากลางที่เหมาะสมให้กับไอเอสพีใช้เทียบราคาในการให้บริการ ซึ่งต้องถูกกว่าราคาที่ให้บริการอยู่ในท้องตลาด เพราะได้ลงทุนโครงข่ายให้บางส่วนแล้ว เช่น ดีอี กำหนดราคากลางที่ประมาณ 300-400 บาท ต่อความเร็ว 30/10 Mbps หากไอเอสพี จะให้บริการต้องกำหนดราคาที่ไม่แพงไปจากนี้ เทียบกับความเร็วที่ให้บริการตามลำดับ
          "ที่ผ่านมา เรายังไม่กำหนดราคาค่าบริการเข้าสู่ครัวเรือน เพราะต้องการสร้างการรับรู้ และสร้างการเรียนรู้ผ่านจุดที่ให้บริการไวไฟก่อน เมื่อโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมและพร้อมใช้งาน และประชาชนมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้ว ความต้องการใช้งานก็จะมีมากขึ้น เอกชนหรือผู้ให้บริการก็จะต้องพร้อมที่จะให้บริการในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อไป".