ดีอีลุ้นโครงสร้างใหม่ ผ่านมติครม.สิงหานี้ พร้อมชูพันธกิจSIGMA

“ดีอี” เตรียมชง 3 หน่วยงาน สดช. กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้า ครม. คาดโครงสร้างหน่วยงานใหม่ผ่านมติ ครม.ภายในเดือน ส.ค.นี้ พร้อมชูพันธกิจ SIGMA ยันไทยไม่หลุดวงโคจร 119.5 องศาตะวันออก
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดโครงสร้างใหม่ของกระทรวงดิจิทัลฯ ว่า ขณะนี้โครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวง ผ่านความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วเมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2560 ที่ผ่านมา ส่วนที่เหลืออีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) 2.กรมอุตุนิยมวิทยา และ 3.สำนักงานสถิติแห่งชาติ อยู่ระหว่างการเสนอต่อ  ครม.คาดว่าโครงสร้างหน่วยงานใหม่ของกระทรวงดีอีจะผ่านทั้งหมดภายในสิ้นเดือน ส.ค.นี้ จากนั้นรอกระบวนการประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป ส่วนเรื่องกำลังคนต้องดูว่าหากเกลี่ยคนแล้วยังขาดบุคลากรต้องขอเพิ่มหรือหาจากข้างนอก ซึ่งเป็นหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ต้องจัดหากำลังคนเข้ามาทำงานต่อไป
          ขณะเดียวกัน จากนี้กระทรวงดิจิทัลฯ จะมีพันธกิจที่เรียกว่า SIGMA คือ 1.S-Security เพื่อทำหน้าที่ดูงานด้านความปลอดภัยไซเบอร์ 2.I-Infrastructure การทำโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของประเทศ อาทิ โครงการเน็ตประชารัฐ และอินเทอร์เน็ตเกตเวย์ 3.G-Government การทำรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 4.M-Manpower การสร้างคนพันธุ์ดิจิทัล ทั้งในวงการสตาร์ทอัพและการพัฒนาความรู้ให้ประชาชนมีขีดความสามารถด้านดิจิทัล และ 5.A-Application คือ การกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งาน
          ทั้งนี้ การแบ่งส่วนราชการใหม่ภายใต้สำนักงานปลัดนั้น มีหน่วยงานระดับกองอยู่ 7 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กองกลาง 2.กองกฎหมาย 3.กองการต่างประเทศ 4.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 5.สำนักงานคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 6.กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 7.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งยังมีอีก 3 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กลุ่มตรวจสอบภายใน 2.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ 3.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
          ขณะที่ปัญหาของกระทรวงดิจิทัลฯ ที่ต้องเร่งแก้ปัญหา เช่น เรื่องดาวเทียมไทยคม ยืนยันว่าจะไม่ทำให้ประเทศไทยหลุดวงโคจรในตำแหน่ง 119.5 องศาตะวันออก แน่นอน เนื่องจากเห็นความสำคัญที่ประเทศไทยต้องมีดาวเทียม จึงมีความเป็นไปได้ว่าจะสร้างให้เป็นดาวเทียมแห่งชาติ