กสทช.อัดงบ1.8พันล้านหนุนทีวีดิจิทัล

 กรุงเทพธุรกิจ  "กสทช." ไฟเขียวหนุนออนแอร์ทีวีดิจิทัลผ่านดาวเทียมกว่า 1,800 ล้านบาทใน 3 ปี แยกชัดเอสดี-เอชดี ขณะที่เน็ตชายขอบยังรอหนังสือตอบจากสตง.  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมกรรมการกสทช. วานนี้  (23 ส.ค.) มีมติอนุมัติวงเงินในการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมตามกฎมัสต์แครี่ สำหรับ ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลจำนวน 27 ช่อง ในวงเงิน 616 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมเป็น 1,849  ล้านบาท จากเดิมกรอบวงเงินอยู่ที่  367 ล้านบาทต่อปี รวมเป็น 1,100 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้ประเมินจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซึ่งช่องดิจิทัลที่มีความคมชัดปกติ หรือ เอสดี มีจำนวน 17 ช่อง จะมีค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณน้อยกว่าจึงได้เงินสนับสนุนตามสัดส่วนในอัตราช่องละ 13.8 ล้านบาทต่อปี ภายใน 3 ปี วงเงินรวม 41.4 ล้านบาท ขณะที่ ช่องดิจิทัลความคมชัดสูง หรือ เอชดีนั้น มีค่าใช้จ่ายมากกว่า ซึ่งมีจำนวน 10 ช่อง จะได้เงินสนับสนุนในอัตรา ช่องละ 39.5 ล้านบาทต่อปี วงเงินรวม 3 ปี อยู่ที่ 118.5 ล้านบาท โดยใช้เงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ซึ่งการอนุมัติกรอบวงเงินดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 76/2559  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงานส่งหนังสือชี้แจงตอบกลับไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) กรณีตั้งข้อสังเกตโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ (เน็ตชายขอบ)
          โดยขณะนี้ รอความคิดเห็นที่สตง.จะตอบกลับมา จะนำมาประกอบการพิจารณาของกสทช. ในการที่จะพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป ซึ่งกรอบเวลาดำเนินการจะมีการลงนามในสัญญาในวันที่ 31 ส.ค. 2560 นี้