ICNผู้นำรับเหมาวางระบบประเดิมเทรดเอ็มเอไอQ3

ทันหุ้น- บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส หรือ ICN หนึ่งในผู้ให้บริการรับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม รวมทั้งงานก่อสร้างและวางระบบไฟฟ้า ได้เสนอขายหุ้นไอพีโอ 120 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเรียบร้อยแล้ว เดินหน้าตามแผนคาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ในไตรมาส 3 ปีนี้
          นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ของ ICN เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 และคาดว่าจะสามารถเสนอขายหุ้นและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในหมวดเทคโนโลยี ภายในไตรมาส 3 ปีนี้
          ขายไอพีโอ 120 ล้านหุ้น
          โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้น โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 108 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท จำนวน 12 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ปัจจุบัน ICN มีทุนจดทะเบียน 225 ล้านบาท มีทุนเรียกชำระแล้ว 165 ล้านบาท
          ICN บริหารงานโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี เป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำของโลก ทั้ง Nokia Alcatel-Lucent, Huawei, Coriant, Oscilloquartz และ Gemalto และมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญทำให้ ICN ประสบความสำเร็จในการบริหารงานโครงการต่างๆ ภายหลังการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับงานและการแข่งขัน พร้อมรุกธุรกิจให้บริการรับเหมาวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ ICN มีความเชี่ยวชาญสูงอยู่แล้ว รวมทั้งผลักดันให้ผลประกอบการของ ICN เติบโตอย่างโดดเด่น
          เตรียมรับงานเพิ่มขึ้น
          ด้านนายมนชัย มณีไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN ผู้ให้บริการรับเหมาวางระบบ, จำหน่ายอุปกรณ์และบำรุงรักษาเปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการเข้าประมูลงานโครงการขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และรุกตลาดธุรกิจรับเหมาวางระบบอย่างครบวงจร ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเงินทุนหมุนเวียนเพื่อสร้างโอกาสในการรับงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัท ทั้งต่อสถาบันการเงิน คู่ค้าธุรกิจซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลก รวมทั้งลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชน
          "ธุรกิจการให้บริการวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง จากนโยบายการลงทุนของภาครัฐบาลและเอกชน ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนารากฐานระบบสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงคาดว่าในช่วงต่อจากนี้จะมีการลงทุนงานโครงการขนาดใหญ่จำนวนมากเกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ในการรับงานโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ได้ในไตรมาส 3 ปีนี้ นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการเสริมศักยภาพบริษัท ให้แข็งแกร่ง เป็นหนึ่งในหุ้น Growth Stock ที่โดดเด่น สนับสนุนผลประกอบการของ ICN ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า" นายมนชัยกล่าว