SAMTEL เซ็นพันธมิตรกับ CAT

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ SAMTEL เปิดเผยว่า ธุรกิจค้าร่วม “เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม” ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน) หรือ SIM และบริษัท สามารถคอม
          มิวนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด หรือ SCS ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SAMTEL ถือหุ้น 99.99% จะมีการลงนามในสัญญาความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ภายในเดือน ส.ค. นี้ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายวิทยุคมนาคมระบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System หรือ DTRS) โดยใช้เทคโนโลยี TETRA เพื่อให้บริการแก่ CAT ตามแผนงานพัฒนาโครงข่ายการให้บริการ DTRS ที่ เอสไอเอสซี คอนซอร์เตียม จะได้มีการตกลงกันกับ CAT ต่อไป โดยในส่วนงานที่รับผิดชอบของ SCS ประกอบด้วย การสำรวจ ออกแบบ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ และให้การบริการบำรุงรักษาโครงข่าย DTRS