ดีอีโชว์เน็ตประชารัฐครม.สัญจร หวังปชช.เข้าใจประโยชน์โครงข่าย แจงการทำ"ลาร์สไมล์"เป็นแผนเฟส2

กระทรวงดีอีเตรียมจัดแสดงโครงการเน็ตประชารัฐ 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศในการประชุม ครม.สัญจรที่โคราช หวังสร้างความเข้าใจใช้ประโยชน์โครงข่ายอินเตอร์เน็ต ยันช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ แจงการทำลาร์สไมล์หรือหาเอกชน-รัฐวิสาหกิจ เช่าใช้โครงข่ายให้บริการชาวบ้านเป็นแผนระยะถัดไป
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในวันที่ 21-22 สิงหาคมนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีกำหนดจะเดินทางไปจัดประชุม ครม. สัญจร ขึ้นที่ จ.นครราชสีมา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีแยกย้ายกันไปปฏิบัติกิจกรรม และเยี่ยมเยียนประชาชนใน จ.นครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง โดยในส่วนของกระทรวงดีอี ในวันที่ 21 สิงหาคม มีกำหนดจัดกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ที่เป็นการวางโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปยัง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย ขึ้นที่ อ.โนนแดง ซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้ตอบรับที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยตนเอง
          นายพิเชฐกล่าวว่า อย่างไรก็ตามในส่วนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นประโยชน์ว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์ใดกลับมาจากโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ อาทิ การเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ การซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และด้านสาธารณสุข ที่จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยระหว่างสาธารณสุขในพื้นที่กับโรงพยาบาลที่มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ในเมือง
          นายพิเชฐกล่าวว่า นอกจากนี้จากกรณีที่สื่อหลายสำนักมีการเสนอข่าวว่าชาวบ้านยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากวางโครงข่ายไปถึงแล้วแต่ยังไม่มีผู้ให้บริการมารับช่วงต่อในการเชื่อมโครงข่ายเข้าไปให้บริการยังบ้านเรือนชาวบ้าน (ลาร์สไมล์) หรือแพคเกจค่าใช้บริการก็ยังไม่ได้มีการกำหนดแต่อย่างใด โดยกรณีดังกล่าวในข้อเท็จจริงแล้วในเรื่องการทำ ลาร์สไมล์ หรือหาภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาเช่าใช้โครงข่าย เพื่อเป็นผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตแก่ชาวบ้านถือเป็นแผนการดำเนินการในระยะต่อไป ซึ่งในระยะแรกตามแผน คือ เมื่อวาง โครงข่ายไปถึง จะมีการกำหนดพื้นที่ฟรีไวไฟ (Wifi) ให้ชาวบ้าน 1 จุดต่อหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้ทดลองเรียนรู้ คุ้นเคย และเห็นประโยชน์จากการใช้งานอินเตอร์เน็ตก่อน ทั้งนี้ขอยืนยันว่าแผนของกระทรวงดีอีจะเป็นแผนที่มั่นคง และชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากโครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐอย่างแท้จริง
--จบ--