"ดีอี" โชว์ "เน็ตประชารัฐ" ครม.สัญจรโคราช 21 ส.ค.

กรุงเทพธุรกิจ  กระทรวงดีอีเตรียมโชว์นายกฯ โครงการ"เน็ตประชารัฐ" วาระครม.สัญจรโคราช 21ส.ค.นี้  แจงกรอบขยายโครงข่ายบรอดแบนด์ครบทุกหมู่บ้านเสร็จ ก.ค.ปี61
          นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) เปิดเผยว่า วันที่ 21-22 ส.ค.นี้  คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีกำหนดเดินทางไปจัดประชุม ครม. สัญจร ที่ จ.นครราชสีมา  โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้คณะรัฐมนตรีแยกย้ายกันไปปฏิบัติกิจกรรมและเยี่ยมเยียน ประชาชนใน จ.นครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง
          วันที่ 21 ส.ค. กระทรวงดีอี มีกำหนดจัดกรรมการใช้ประโยชน์จากโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงการเน็ตประชารัฐ ที่เป็นการวางโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปยัง 24,700 หมู่บ้านทั่วประเทศไทย ขึ้นที่ อ.โนนแดง ล่าสุดนายกรัฐมนตรี ได้ตอบรับที่จะเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งจะขยายโครงข่ายได้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านในเดือน ก.ค.2561
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์ใดจากโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ อาทิ การเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ การซื้อ-ขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ และด้านสาธารณสุข ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยระหว่างสาธารณสุขในพื้นที่กับโรงพยาบาลที่มีแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ในเมือง
          สำหรับการเชื่อมโครงข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปให้บริการยังบ้านเรือนชาวบ้าน (ลาสต์ ไมล์) หรือการหาภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาเช่าใช้โครงข่าย เพื่อเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ชาวบ้าน ถือเป็นแผนการดำเนินการในระยะต่อไป  ช่วงแรกตามแผน คือ เมื่อวางโครงข่ายไปถึง จะกำหนดพื้นที่ฟรีไวไฟให้ชาวบ้าน 1 จุดต่อหมู่บ้าน เพื่อให้ทดลองเรียนรู้ คุ้นเคย และเห็นประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตก่อน ยืนยันว่าแผนของกระทรวงดีอี ชาวบ้านจะได้ประโยชน์จากโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ
          "โมเดลทางธุรกิจของเราเป็นคนละส่วนกับของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่มีการกำหนดราคาคิดแพ็คเกจแล้ว แต่กระทรวงขอดูปริมาณความต้องการใช้งานของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อน"
          ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กระทรวงดีอี เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาประเทศให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็ม ศักยภาพ ส่งเสริมให้ชุมชนที่มี การติดตั้งเน็ตประชารัฐ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างรายได้ ให้แก่ชุมชน ในการนำสินค้าและบริการของชุมชนมาซื้อขายบน ร้านค้าออนไลน์ โครงการอีคอมเมิร์ซชุมชนของรัฐบาล