JASIFกระแสเงินสดล้น ปี63จ่ายปันผลเกิน10% ลุ้นซื้อสินทรัพย์เข้ากองใหม่อีก 2 แสนคอร์ฯ

Published on 2020-01-13   By ข่าวหุ้น

โบรกฯ มองJASIFกระแสเงินสดดี คาดปีนี้จ่ายเงินปันผลกว่า 10%หลังซื้อสินทรัพย์เข้ากองใหม่ และยังมีโอกาสซื้อไฟเบอร์ออปติก หรือ FOCจากJASเพิ่มอีก 2 แสนคอร์กิโลเมตร 5Gมาไม่กระทบเนื่องจากมีลูกค้าต่างจังหวัดมาก ราคาเป้าหมาย 9.6 บาท ด้านDIFสรุปรีไฟแนนซ์หนี้ 1.3 หมื่นล้าน เดือนมี.ค.นี้
          บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือJASIFมีกระแสเงินสดดี ปัจจุบันมีความสามารถในการจ่ายปันผลสูง โดยคาดว่า JASIFจะให้ยีลด์ในปี2563ประมาณ10%จากระยะเวลาการเช่าสินทรัพย์เดิมที่ขยายไปอีก6ปี สิ้นสุด ม.ค. 2575หลังการซื้อสินทรัพย์ก้อนใหม่เข้ากองฯ เมื่อ พ.ย. 2562โดยปัจจุบันJASถือหุ้นJASIF 19%และให้เจตจำนงที่จะถือไม่น้อยกว่า19%ไปอีก6ปี นับจากเพิ่มทุนไปเมื่อ พ.ย. 2562โดยให้ราคาเป้าหมาย9.60บาท/หน่วย
          โดยปัจจุบันJASมีไฟเบอร์ออปติก หรือFOCที่จะขายเข้ากองทุนได้อีกประมาณ2แสนคอร์กิโลเมตร แต่ยังไม่กำหนดช่วงเวลาแน่นอนในการขาย อาจจะเป็นอีก2-3ปีข้างหน้า
          ขณะที่JASมีกระแสเงินสดเพียงพอจ่ายค่าเช่าJASIFโดยJASมีEBITDAก่อนจ่ายค่าเช่าประมาณ1.2หมื่นล้านบาทต่อปี โดยค่าเช่าที่ต้องจ่ายJASIFอยู่ที่ 1 หมื่นล้านบาทต่อปี
          ทั้งนี้JASIFเชื่อว่าบรอดแบนด์ หรือFBBของJASจะได้รับผลกระทบจาก5Gไม่มาก เพราะJASมีลูกค้าในต่างจังหวัดมากกว่ารายอื่น ซึ่งส่วนใหญ่มีลูกค้าบรอดแบนด์ หรือFBBในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เป็นพื้นที่เริ่มต้นของการใช้5G
          บล. ดีบีเอสฯ ระบุอีกว่า DIFอยู่ระหว่างเจรจารีไฟแนนซ์หนี้ 1.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่มีอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.46% ทางกองทุนฯ คาดว่าจะลดดอกเบี้ยได้ประมาณ 1.0% แต่อายุหนี้อาจจะสั้นลง ซึ่งจะมีผลต่อเงินปันผลต่อหน่วยถ้าต้องชำระคืนเงินต้นเร็วขึ้น โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเดือน มี.ค.ปีนี้
          ขณะที่DIFกำลังหาผู้เช่ารายอื่นเพิ่มเติมนอกจากDTACซึ่งมีโอกาสที่CATจะเข้ามาเป็นผู้เช่าเสาโทรคมนาคมรายใหม่ นอกจากนี้บริษัทกำลังมองหาโอกาสที่จะซื้อสิทธิบริหารเสาโทรคมนาคมในส่วนที่TRUEไม่ได้เป็นเจ้าของ โดยให้ราคาเป้าหมาย18.50บาท/หน่วย